‘Gebrek kwaliteit kinderopvang ligt niet aan medewerkers’

Toezichthouder GGD is bezorgd over de kwaliteit van de kinderopvang. Volgens een onderzoek van De Volkskrant is bij meer dan de helft van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties de veiligheid niet op orde en is er een tekort aan personeel. Dit aantal is hoger in buurten waar de inkomens lager liggen dan in wijken [...]