Elk kind verdient de beste start

Elk kind verdient de beste start. Dat is uiteraard goed voor kind en ouders, maar ook voor de samenleving als geheel. Segregatie, ongelijke kansen en tweedeling beginnen namelijk al op zeer jonge leeftijd. Investeren in goede kinderopvang is daarmee een van de beste investeringen in de toekomst van onze samenleving. Het kind is immers het [...]