Kinderopvang: Tekort aan (agogisch) personeel dreigt, uitdaging?

Waar medewerkers vroeger een baan hadden voor het leven, is switchen inmiddels een trend voor medewerkers. In de kinderopvang zijn veel medewerkers de afgelopen jaren (trend is zichtbaar vanaf 2011) door marktomstandigheden hiertoe gedwongen, hierdoor is er beeld gekomen van afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de (agogische) medewerkers. Waar voorheen het lange dienstverband ‘heilig’ was, is [...]