Pedagogisch beleidsmedewerker, wat verwachten we van deze functie?

De wet IKK. Een veelbesproken en bediscussieerde wet die de kwaliteit van de kinderopvang moet verbeteren. Vanaf 1 januari 2018 zijn een groot aantal maatregelen in werking getreden en hebben kinderopvangorganisaties hard gewerkt om aan de eisen te kunnen voldoen. Ook vanaf 1 januari 2019 zullen nog enkele maatregelen in werking treden. Sommige organisaties hebben [...]