Ik ben begonnen als groepsleider bij een kindertehuis op een babygroep en ben daarna overgestapt naar de kinderopvang. Ik heb op alle groepen gewerkt, maar mijn hart ligt bij het werken met baby’s en dreumesen. Het werken met de allerjongsten is voor mij terug gaan naar de basis van menselijke contact (veiligheid bieden), het tempo van handelen verlagen en aanpassen aan de ander en samen genieten van kleine ontdekkingen. En nu naar de realiteit van babyopvang…
Steeds vaker klinken terechte kritische geluiden over de opvang van baby’s in de kinderopvang. Van onderzoeker (aan de Radboud Universiteit) Carolina de Weerth die in 2015 stelt dat kinderopvang slecht is voor baby’s tot minister Asscher die middels de nieuwe wet IKK heeft laten weten dat de kwaliteit van de babyopvang echt verbeterd moet worden. Ook binnen de kinderopvangsector zelf merk ik dat we niet onverdeeld enthousiast zijn over ons aanbod aan de allerjongsten. Zelf denk ik ook dat het beter moet én kan.

Vanaf de peuterleeftijd doen we het goed

Voor kinderen vanaf twee jaar is de toegevoegde waarde van de kinderopvang duidelijk, de kinderen genieten van contact met leeftijdsgenoten en krijgen steeds vaker een rijk en gevarieerd aanbod. Ik denk dat wij kinderen vanaf de peuterleeftijd beter begrijpen, ze gaan meer en beter praten en worden op steeds meer vlakken meer zelfstandig. Kinderen vanaf twee zijn daarom ook makkelijker te begeleiden en ondersteunen in de groep. Groepsopvang biedt deze kinderen unieke mogelijkheden om samen spel te maken en te oefenen met zich staande houden in een gemeenschap. We weten ondertussen met elkaar hoe de opvang vanaf de peuters vorm te geven, hier is inzet op en onderzoek naar VVE een voorbeeld van.

We weten toch al wat baby’s nodig hebben?

Ja. Het NJi heeft in 2010 al opgesomd wat beter kan in de babyopvang en vanuit de neurowetenschap wordt steeds duidelijker wat baby’s nodig hebben om vanuit welbevinden en betrokkenheid tot ontwikkeling te kunnen komen. Denk aan adequate verzorging, veel interactie met een vertrouwde verzorger, stressreductie en stimuleren van de ontwikkeling (in brede zin).
Maar in de praktijk blijkt het tegemoet komen aan de behoeften van baby’s moeilijk binnen groepsopvang, anders hadden we het al wel geregeld. Moeilijk, maar niet onmogelijk.

Wat moeten we doen?

In de eerste plaats is het van belang om als sector te erkennen dat de opvang van de allerjongsten verbeterd moet worden. Verder moeten we de pedagogisch medewerker helpen het plezier in het werken met baby’s terug te vinden, als de pedagogisch medewerkers meer ontspannen zijn dan is de kans groter dat ze ook aansluiten bij de behoeften van de allerjongste kinderen. Daarnaast is het ook van belang te bepalen welke kennis pedagogisch medewerkers nog nodig hebben en hoe zij in de praktijk ondersteund kunnen worden de kennis om te zetten in handelen.
Laten we vanuit de kinderopvangsector zelf het voortouw nemen de kwaliteit van de babyopvang te verbeteren. Dit overtuigd politici en beleidsmakers meer dan alleen ageren tegen de wet IKK. Dit zou heel goed zijn voor baby’s, ouders en de sector.

Out of the BOX

Simon is spreker op het congrestival Out of the BOX.  Tijdens zijn interactieve lezing vertelt Simon over zijn ervaringen als pedagogisch medewerker, manager en pedagoog bij verschillende kinderopvangorganisaties. Hij gaat graag met jullie in gesprek over kleine aanpassingen in het werk die grote invloed hebben op de kwaliteit van babyopvang en het welzijn van de pedagogisch medewerkers.

Lees hier meer over het programma of bestel meteen jouw tickets!

Programma
Tickets
Contact

 

Geef een reactie op dit artikel

Simon Hay

Simon Hay is pedagoog is sinds 1997 werkzaam in de kinderopvang. Eerst als pedagogisch medewerker bij verschillende kinderdagverblijven (baby- en peutergroepen) en buitenschoolse opvang locaties en later als locatiemanager van verscheidene vestigingen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang). Vanaf 2008 werkt hij als pedagoog binnen de kinderopvangsector. Hij toetst de pedagogische kwaliteit in de praktijk, schrijft beleid, geeft trainingen en houdt zich bezig met ouderbetrokkenheid. Hij is Video-interactiebegeleider (VIB-er) en VIB-opleider. Namens KindeRdam onderhoudt hij tevens contacten met de verschillende leden van de vaste Kamercommissie SZW van de Tweede Kamer. Daarnaast levert hij regelmatig input voor de vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang. Hij is lid van het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra.

Bekijk mijn website
Bekijk alle berichten

Gerelateerde berichten

Kwaliteitsslag 'Huilen en hechting'; verbinding en rust op de (baby) groepen.

Kwaliteitsslag ‘Huilen en hechting’; verbinding en rust op de (baby) groepen.

De kwaliteit in de kinderopvang groeit, er is steeds meer kennis en kunde rondom hechting. En over het belang van ...
Lees meer
Lezen met baby’s? Kan dat al? Jazeker!

Lezen met baby’s? Kan dat al? Jazeker!

Ik ben Merel van der Ham en gek op kinderboeken. Zelfs toen ik nog geen kinderen had, kocht ik ze ...
Lees meer
Waar haal je jouw energie vandaan?

Waar haal je jouw energie vandaan?

Mensen zijn gemaakt om te bewegen, om zich met elkaar te verbinden en om elkaar lief te hebben. Wie dit ...
Lees meer
Ben jij als baby-beroepskracht al "IKK proof"?

Ben jij als baby-beroepskracht al “IKK proof”?

Vorige week tijdens de workshop “Ontwikkelingsgericht werken met baby’s” waren veel pedagogisch medewerkers het er over eens: “er is haast ...
Lees meer

Andere berichten

Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?

Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?

Een goede sollicitatie gaat altijd uit van een C.V. én sollicitatiebrief. Je sollicitatiebrief gebruik je om de lezer duidelijk te ...
Lees meer
Nieuwe financiering kinderopvang: Top of Flop?

Nieuwe financiering kinderopvang: Top of Flop?

In mijn vorige blog uitte ik mijn zorgen over de invloed van de wet IKK op de kwaliteit van de ...
Lees meer
Gebaren met Lotte en Max

Gebaren met Lotte en Max

Op een speelse manier leren kinderen met Lotte en Max gebaren aan. Dit kan tijdens het kijken van de dvd's, ...
Lees meer
Niet de antwoorden, maar de vragen zetten aan tot verandering

Niet de antwoorden, maar de vragen zetten aan tot verandering

“Niet de antwoorden, maar de vragen zetten aan tot verandering”. Een quote die ik ergens heb gelezen en mij sindsdien ...
Lees meer
[getsocial app="follow_bar"]