Jaardoelen stellen is belangrijk

Doelen stellen met je team geeft richting, zodat iedereen weet: waar gaan we voor en wat willen we het komende jaar bereiken? Het einde van het jaar of de start van het nieuwe jaar is een mooi moment om daar met je team bij stil te staan. Heeft jullie organisatie al nieuwe doelen gesteld voor 2019? En wie heeft deze doelen bepaald? Zijn deze doelen vanuit het management min of meer ‘opgelegd’ of samen met de medewerkers tot stand gekomen?

Zorg voor commitment

Wist je dat wanneer medewerkers meedenken met het maken van de nieuwe doelen voor het komende jaar er meer draagvlak zal zijn om deze tot een succes te maken? Om doelen succesvol te implementeren in de organisatie is het namelijk belangrijk dat medewerkers eigenaarschap krijgen. Als een medewerker mede mag bepalen waar hij of zij aan gaat werken het komende jaar, zal deze zich meer gemotiveerd en verantwoordelijk voelen om de gestelde doelen te bereiken.
Zorg er daarom voor dat iedereen actief meedoet en voorkom dat alleen de kartrekkers van het team de doelen gaan bepalen. Hiervoor hebben we een leuke werkvorm bedacht. Een werkvorm waarbij iedereen uit het team actief mee moet doen in het bedenken van de doelstellingen voor het komende jaar. Natuurlijk aangevuld met een actieplan.

Advertentie

Oops...
No slides found, please add at least one Slide Template to the choosen language.

Werkvorm: teamdoelen stellen 2019, iedereen doet mee!

Nodig:

Post-its, dikke stiften, A4-papier, stickervellen met stippen, grote vellen papier en een positieve sfeer.

Start met een positieve sfeer

Start als leidinggevende met het creëren van een positieve sfeer. Een positieve stemming zorgt namelijk voor meer openheid en voor motivatie in het team om aan de slag te gaan met de doelen voor 2019. Leg daarom eerst de focus op wat er goed ging het afgelopen jaar Dit doe je door zelf de starten met 1 à 2 punten die je in het afgelopen jaar goed vond gaan ten aanzien van bepaalde doelstellingen voor 2018 . Daarna vraag je of de medewerkers tweetallen willen vormen. Geef ieder tweetal een leeg A4-papier. Vraag of ze in 5 minuten zo veel mogelijk punten op willen schrijven die zij goed vonden gaan in het afgelopen jaar. Daarna vraag je per groep om 1 punt in 1 zin te delen; zo ga je alle groepjes langs totdat alle punten genoemd zijn. Houd deze ronde kort en bondig. Spreek af dat ze de punten in 1 zin uitspreken en dat er niet over gediscussieerd wordt.

Doelen bepalen

Leg een paar blokjes post-its neer en vraag of iedereen er een aantal van af wil halen. Geef nu de opdracht dat ze in stilte voor zichzelf gaan bedenken aan welke doelen zij het komende jaar zouden willen werken. Leid dit stukje goed in door de juiste vragen te stellen. Bijvoorbeeld: “Waar zouden wij als team het komende jaar nog beter in willen worden?” Of maak het specifieker: “Waar zouden wij als team ten aanzien van ……………. nog beter in willen worden?
Geef hier 8 minuten voor. Iedereen schrijft per post-it 1 doel op. Iedere medewerker schrijft minimaal 2 post-its en plakt deze op de muur, de tafel of een groot vel papier. Zorg ervoor dat dit gedeelte ook daadwerkelijk in stilte gebeurt en dat mensen geen groepjes gaan vormen.

Doelen selecteren

Bekijk met elkaar de post-its en selecteer de post-its met dezelfde of vergelijkbare doelen en hang of leg deze bij elkaar. Geef de medewerkers een stickervel met stippen of een dikke stift. Iedere medewerker mag 2 keer een stip achter een doel zetten dat zij of hij het belangrijkste vindt. Daarna tellen jullie de stippen per doel en kunnen zo een top 3 of top 5 met doelen voor 2019 samenstellen.

Actieplan

Maak groepjes van 3 tot 5 personen en geef ieder groepje een groot vel papier en stiften. Laat ieder groepje een doel uitwerken. Ze bedenken met elkaar een actieplan voor het komende jaar voor het gestelde doel. Wie gaat wat waar doen? Maak hiervoor gebruik van de acht W-vragen:

  1. Wat willen we bereiken en hoe ziet dat er uit op de werkvloer?
  2. Wie is er bij betrokken?
  3. Wat hebben we hiervoor nodig?
  4. Waar gaat het gebeuren?
  5. Wanneer gebeurt het?
  6. Waarom willen we het bereiken?
  7. Wat is onze eerste stap?
  8. Wanneer gaan we het evalueren?

Als leidinggevende ga je de groepjes langs. Stimuleer iedereen om actief mee te doen met het bedenken van het actieplan. Vervolgens presenteert ieder groepje zijn actieplan aan de rest van het team.

Scholingsdoelen

Mochten jullie scholingsdoelen hebben gesteld en willen jullie als team of individueel groeien in jullie professionaliteit? Kijk dan bij onze trainingen speciaal voor de kinderopvang of neem vrijblijvend contact met ons op; we denken graag met jullie mee. Samen gaan we aan de slag voor een nog mooier 2019 met veel werkplezier!
 

Over Eileen Kalkman en Miranda Rep

Wij zijn Eileen Kalkman en Miranda Rep van Confriends. Samen met ons team ontwikkelen en verzorgen wij met veel plezier trainingen op de werkvloer in de kinderopvang. Met onze traject aanpak zorgen we met elkaar voor een vitale kinderopvang.

Confriends inspireert en zet medewerkers in beweging! Onze trainingen en workshops zijn praktisch en prikkelend.

Wij verzorgen trainingen en trajecten op het gebied van;
-Effectief communiceren en samenwerken op de werkvloer; zowel met collega's als met ouders.
-Arbo, tiltraining, gezond werken en vitaliteit; preventie van ziekteverzuim.
-Spelenderwijs Bewegen en Beweegkriebels; ontwikkelingsgericht bewegen en gezonde leefstijl voor kinderen borgen in het dagritme.

Bel of mail ons gerust, we denken graag met je mee!

Bekijk mijn website

Gerelateerde berichten

2018-12-16T15:10:38+02:00Categorie(ën): Management|