Schools leren integreren in de kinderopvang hoeft helemaal niet. Jonge kinderen leren per definitie in de kinderopvang, doordat ze een warme, veilige, onvoorwaardelijke en open sfeer ervaren.

Leren vanuit nieuwsgierigheid

Recent kopte het AD: Crèche gaat kinderen beter voorbereiden op basisschool. Deze aanname slaat de plank mis. Kinderen kun je niet voorbereiden op school of leren. Baby’s, dreumesen en peuters leren per definitie. Dit doen ze bijvoorbeeld door dingen in hun mond te stoppen, door zandkastelen te bouwen, als riddertje samen spelen, door samen te eten, of als ze samen ruzie maken en het weer goed maken. Kinderen zijn net kleine onderzoekers.
Jonge kinderen zijn van binnenuit nieuwsgierig naar het leren van nieuwe dingen. Binnen de kinder’opvang’, wat dus per definitie meer is dan opvang, is er vaak een rotsvast vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Het uitgaan van intrinsieke motivatie heeft zo’n grote invloed. Vanuit dit sterke geloof, hoeven we alleen maar omstandigheden te scheppen, waarin kinderen ontplooien wat in aanleg aanwezig is.

Veilige sfeer

Deze omstandigheden biedt de kinderopvang al in grote mate, door te voldoen aan de behoefte van relatie van kinderen.  Zoals het scheppen van een onvoorwaardelijke, open, warme en veilige sfeer. De over grote meerderheid kinderen op de groep voelen dat ze erbij horen en kunnen rekenen op de steun van de pm’er als zij het moeilijk hebben. Pm’ers hebben een grote invloed op de kwaliteit van relaties. Simpelweg door te luisteren, vertrouwen te bieden, nabijheid te bieden als het nodig is, het goede voorbeeld te zijn, uit te dagen en te ondersteunen. Het voldoen aan de behoefte van relatie is een pedagogische voorwaarde voor het leren.
Natuurlijk kunnen we binnen de kinderopvang nog beter worden in het kijken naar en het voldoen aan de behoefte van relatie. Net zoals kinderen, hebben we iedere dag de mogelijkheid om te leren. Maar het rotsvaste vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling en de grote invloed die pm’er uitoefenen op de kwaliteit van relaties, bieden al een zeer goede voorbereiding op de schoolse periode. Of beter gezegd, scheppen ultieme voorwaarden voor te leren, oftewel te ontwikkelen.

Over Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans

Wij, Nathalie en Sanne, (ortho)pedagogen bij Forsa inspireren je graag om je pedagogische blik te verruimen. We bloggen met herkenbare situaties en geven ideeën die direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Zodat jij vanuit jouw kracht de kinderen de ruimte geeft om te groeien tot autonome personen.

We werken met kinderopvang organisaties samen zodat er een sterk opvoedklimaat ontstaat. We adviseren en inspireren managers en pedagogische medewerkers, door middel van interactieve bijeenkomsten en coaching op de werkvloer. We merken dat het vooral gaat om het creëren van een nieuwe mindset over opvoeding. De pedagogische uitdagen komen vooral om de hoek kijken bij 'lastig' gedrag, juist bij lastig gedrag is het van belang om kinderen autonomie te verlenen en verbinding aan te gaan.

We gunnen alle kinderen dat ze de ruimte krijgen om te groeien tot autonome personen. We geloven dat pedagogiek niets meer of minder is dan een relatie met elkaar aangaan, om kinderen autonomie te verlenen. Wat ons betreft gaat het om samenleven en kinderen te zien als mensen, die het recht hebben om vanuit respect en gelijkwaardigheid behandeld te worden. Hiermee valt het belonen en straffen (ook negeren, geven van consequenties en apart zetten) weg.

In onze blogs willen we je inspireren om je pedagogische blik te verruimen. We geven praktische en prikkelende ideeën, zodat jij dit samen met je collega’s toe kunt passen in de kinderopvang. Heb je vragen, ideeën of wil je het pedagogische klimaat binnen je organisatie versterken? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.

Bekijk mijn website