PM’er tijdens opvoedevent; “Wat werkt voor volwassenen werkt ook voor kinderen.”

We zijn ouder en wijzer dan kinderen?!  We hebben de gedachte dat we het beter weten dan kinderen. Misschien weten we wel meer, maar we weten het niet perse beter. Na de eerste les van de massagecursus met mijn zoontje van 5 maanden werd me dat maar al te goed duidelijk. Alle baby’s geven hun grenzen aan, voelen emoties haarfijn aan en communiceren non-verbaal als de beste. Alle baby’s reageren allemaal op hun eigen manier, het zijn allemaal unieke mini-mensen. Laat staan peuters en kleuters, ze hebben immers meer mogelijkheden om zich uit te drukken verbaal en non-verbaal.
Ook op het opvoedevent wat ik in oktober aan PM’ers in de kinderopvang heb gegeven is duidelijk naar voren gekomen dat kinderen net mensen zijn. Iedereen is op zijn manier uniek en toch gelijkwaardig. Dit filmpje heeft de groep dan ook behoorlijk geraakt. Toch voelen we ons vaak meer ten opzichte van kinderen. Hoe kan dit?
Ik merk in de kinderopvang dat er regelmatig gehandeld wordt vanuit een ik-weet-het-beter houding. Als er bijvoorbeeld gewerkt wordt met beloningssystemen of er een straf of consequenties gegeven worden, plaatsen we onszelf in zo’n houding. Het uitdelen van beloningen en opleggen van consequenties kan alleen vanuit een machtspositie en dat is per definitie niet handelen vanuit een gelijkwaardige relatie. In een gelijkwaardige relatie sta je open voor een ander en kan je echt contact aangaan. Contact is een eerste levensbehoefte van een kind. Het is logisch dat we belonen en straffen, omdat we zo zijn opgeleid en opgevoed, maar het draagt niet bij aan een gelijkwaardig contact.

Maar kinderen moeten toch weten dat ik de baas ben, ze moeten toch leren dat iets niet mag, ze hebben toch ook duidelijkheid en grenzen nodig?!

Kinderen hebben duidelijkheid en grenzen nodig om zich veilig te voelen om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen. Dit kan ook vanuit een gelijkwaardige positie, zonder gebruik te maken van beloningen en straffen. Kinderen zijn nieuwsgierig en speels van aard, ze willen ontdekken en leren. Dat is de kracht wat we meer mogen benutten. Dit vraagt alleen om een andere blik. We mogen onszelf uitdagen meer te levelen met de kinderen. Verplaats je eens in het kind. Voel je onderdeel van de groep, in plaats van dat je er boven staat. Prikkel je eigen nieuwsgierigheid. Vanuit deze open houding, kom je opeens tot nieuwe inzichten.
Hoe doe je dit nu praktisch in de groep? Het begint met het loslaten van de drukte/lijstjes in je hoofd en een moment kiezen om samen te gaan spelen met de groep kinderen. Spelen is een groot gedeelte van je werk, maar er gebruik van. Kies iets wat jou aanspreekt, focus je op de belevingswereld van een kind. Prikkel je fantasie en speel!
Als je vaker echt vanuit gelijkwaardigheid speelt met kinderen en hiermee de verbinding op de groep versterkt, kun je dit ook makkelijker toepassen in moeilijke situaties. Stel dat kinderen boekjes aan het gooien zijn. We vervallen vaak in onze machtspositie door te zeggen dat dit niet mag, je gaat waarschuwen of je wordt boos. Logisch, want je wilt dat de boekjes heel blijven. Een ik boodschap geven is ook een vaak gehoorde optie; ‘ik wil dat de boekjes heel blijven, zodat we het kunnen blijven lezen.’ Stel dat de kinderen dan toch door gaan met boekjes gooien, dan zijn we geneigd om de boekjes weg te leggen.
Een gelijkwaardige reactie zou kunnen zijn; dat je als enthousiaste pedagogische medewerker reageert op het spel; “Jaaa laten we gaan gooien!!! Wie als eerste de boekjes in de kast legt en de zachte ballen pakt om te gooien.” Je gaat helemaal mee in het spel van het gooien. Indirect laat je zien; ik begrijp je behoefte (gooi-spel) en ik bied je grenzen (met de boekjes mag niet gegooid worden omdat deze opgeruimd zijn).
Heb je situaties waarin je je afvraagt hoe je gelijkwaardiger kan handelen op de groep of hoe je je team pedagogische medewerkers hierin kan begeleiden? Bezoek de koffiebar en kom daar met ons sparren onder het genot van een ‘digitaal’ kopje koffie.

Over Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans

Wij, Nathalie en Sanne, (ortho)pedagogen bij Forsa inspireren je graag om je pedagogische blik te verruimen. We bloggen met herkenbare situaties en geven ideeën die direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Zodat jij vanuit jouw kracht de kinderen de ruimte geeft om te groeien tot autonome personen.

We werken met kinderopvang organisaties samen zodat er een sterk opvoedklimaat ontstaat. We adviseren en inspireren managers en pedagogische medewerkers, door middel van interactieve bijeenkomsten en coaching op de werkvloer. We merken dat het vooral gaat om het creëren van een nieuwe mindset over opvoeding. De pedagogische uitdagen komen vooral om de hoek kijken bij 'lastig' gedrag, juist bij lastig gedrag is het van belang om kinderen autonomie te verlenen en verbinding aan te gaan.

We gunnen alle kinderen dat ze de ruimte krijgen om te groeien tot autonome personen. We geloven dat pedagogiek niets meer of minder is dan een relatie met elkaar aangaan, om kinderen autonomie te verlenen. Wat ons betreft gaat het om samenleven en kinderen te zien als mensen, die het recht hebben om vanuit respect en gelijkwaardigheid behandeld te worden. Hiermee valt het belonen en straffen (ook negeren, geven van consequenties en apart zetten) weg.

In onze blogs willen we je inspireren om je pedagogische blik te verruimen. We geven praktische en prikkelende ideeën, zodat jij dit samen met je collega’s toe kunt passen in de kinderopvang. Heb je vragen, ideeën of wil je het pedagogische klimaat binnen je organisatie versterken? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.

Bekijk mijn website