Ja, het is echt waar. De regering heeft zijn mond vol van nieuwe plannen voor de kinderopvang, maar ondertussen wordt de kinderopvang in 2022 onbetaalbaar voor met name de lage en midden inkomensgroepen.

Vanwege de beperkte stijging van de maximum uurtarieven in 2022 van de KOT tabel (0,5%) en de noodzakelijke prijsstijging (2% tot 5%) die je moet doorvoeren in 2022 gaan ouders er NETTO ongelooflijk veel op achteruit. Hoeveel? Dat bereken je gemakkelijk via een gratis account op NETTO BIJDRAGE.

Met dit account kan je alle NETTO gevolgen inzien van jouw prijsstijging voor alle inkomensklassen per dienstverlening (KDV/PO/BSO).

Weet wat je klanten moeten betalen

Als commerciële organisatie is het van groot belang om te weten hoeveel geld jouw klanten moeten betalen voor je dienstverlening. Jouw dienstverlening moet uiteindelijk wel te betalen zijn door jouw klanten.

Voorbeeld 1: Gevolgen van een kleine prijsstijging voor de NETTO KOSTEN van ouders.

De mate van stijging van de NETTO BIJDRAGE is afhankelijk van van jouw prijzen in 2021 en de stijging van 2022. Bereken jouw consequenties direct uit op NETTO BIJDRAGE.

Voorbeeld 2: De procentuele gevolgen van een kleine prijsstijging voor de NETTO KOSTEN van ouders.

De lage en middeninkomens worden het hardst gepakt door de (concept) KOT tabel.

De gevolgen zijn voor iedereen gelijk

De gevolgen zijn voor iedere kinderopvangorganisatie gelijk. Het betreft een wijziging aan de KOT tabel. In de loop van september wordt de concept versie KOT Tabel 2022 definitief goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dit is normaliter een hamerstuk.

Onmisbare management informatie

De NETTO gevolgen van jouw bruto prijsstijging zij ongelooflijk hoog. Wij vinden deze informatie van levensbelang voor jouw organisatie. Daarom bieden we deze informatie gratis aan kinderopvangorganisaties aan.

GRATIS ACCOUNT AANMAKEN

Gerelateerde berichten