Enige tijd geleden alweer verzamelde TO BE Kinderopvang op Facebook vragen van volgers.
Dank je wel voor jullie vragen. In deze blog beantwoord ik er graag twee, namelijk over het vastegezichtencriterium en over basisgroeptafels op de BSO.

Het vastegezichtencriterium

Als er op de groep in de week drie pedagogisch medewerkers werken (dagelijks twee pedagogisch medewerkers) dan moeten er twee vaste gezichten gekozen worden. Als je met drie pedagogisch medewerkers per dag op de groep werkt, mogen er drie vaste gezichten gekozen worden.
Op Facebook werd de vraag gesteld: hoe kan ik zorgdragen voor vaste gezichten tijdens de vakantieperiode, als ik maar twee vaste gezichten heb? Het antwoord daarop is heel simpel: in de praktijk blijkt dit gewoonweg bijna onmogelijk. De enige optie is, dat als een van de vaste gezichten op vakantie gaat het andere vaste gezicht vijf dagen werkt. Dit is in de praktijk natuurlijk vaak niet haalbaal. Probeer daarom tijdens de vakantieperiode in ieder geval vier dagen een vast gezicht in te zetten. Op de vijfde dag kun je dan een vertrouwde pedagogisch medewerker inzetten die normaal gesproken naast de vaste gezichten op de groep werkt. Afhankelijk van de gemeente waarin je kinderdagverblijf gevestigd is, zal dit als overtreding worden gezien met verzachtende omstandigheden, waardoor de GGD handhaven conform het handhavingsbeleid van de gemeente niet zal adviseren. Maar je bent in overtreding; de GGD kan dus ook adviseren om wel te handhaven.
Ik weet het, het is niet eerlijk! Ik hoop dan ook dat de overheid, die deze prachtige regel in zijn gouden torentje heeft bedacht, er nog eens kritisch naar gaat kijken. Want als je heel goed kijkt, is deze regel ook een beetje in strijd met andere zaken. Bijvoorbeeld: normaal gesproken werken je medewerkers 9 uren op een dag, waarbij je de drie-uursregeling waarborgt. Als het vaste gezicht dan opeens vijf dagen moet werken (5 x 9 uur=45 uur) ben je in strijd met bijvoorbeeld de Arbeidswet. Maar laat je diezelfde medewerker dan een dag maken van 8 uur (5 x 8 uur=40 uur) dan kom je in de problemen met je drie-uursregeling. En die mag op zijn beurt weer niet te pas en onpas gewijzigd worden.
Met de verandering van de BKR voor de nuljarigen per 1 januari 2019 is het probleem voor veel kinderopvangorganisaties opgelost, aangezien zij nu dagelijks met drie pedagogisch medewerkers op de groep staan. Daardoor heb je ook drie vaste gezichten. Hierdoor kun je tijdens de vakantie van één vast gezicht het vastegezichtencriterium op alle dagen oplossen met de andere vaste gezichten.
Als laatste wil ik jullie graag de tip meegeven om in het personeelsbeleid de regel op te nemen dat vaste gezichten niet tegelijkertijd op vakantie kunnen. Dit is natuurlijk een beetje gek en niet helemaal eerlijk voor je medewerkers, maar op deze manier voorkom je wel dat je straks in de zomervakantie niet aan het vastegezichtencriterium kunt voldoen.

Basisgroeptafels in de BSO

Daarnaast was er een vraag over de basisgroeptafels in de BSO, die in de praktijk stamgroeptafels worden genoemd. Het gaat om BSO’s met één grote ruimte. Stel, het gaat om een ruimte van 140 vierkante meters; hier mogen 40 kinderen worden opgevangen.
Bij de BSO hoeft niet elke groep een eigen ruimte te hebben, zoals dit wel geldt voor het kinderdagverblijf. Op de BSO mag je werken met basisgroeptafels. Wat dit betekent, ga ik proberen uit te leggen, maar ik merk nu al dat dit voor mij een hele uitdaging is! Niet omdat ik niet weet hoe het zit, maar omdat het lastig is om het begrijpelijk en bondig te beschrijven.
Laat ik beginnen met uit te leggen dat je bij een dergelijke BSO buiten de eettijden altijd het opendeurenbeleid hanteert. Kinderen mogen dus zelf kiezen waar zij willen spelen. De BKR blijft berekend op groepsniveau.
In mijn voorbeeld mag je dus 40 kinderen opvangen, maar deze 40 kinderen mogen niet allemaal in één basisgroep geplaatst zijn. Je creëert dus twee basisgroepen van elk 20 kinderen, waarbij beide groepen door twee pedagogisch medewerkers begeleid worden. In de ruimte plaats je vervolgens twee tafels, bijvoorbeeld eentje aan de rechterzijde van de ruimte en eentje aan de linkerzijde van de ruimte. De tafels duiden je basisgroep aan; de tafel is dus eigenlijk je ‘groepsruimte’.
Tijdens het eetmoment gaan de kinderen naar hun eigen basisgroep, oftewel naar hun eigen tafel met hun eigen pedagogisch medewerkers. Na het eetmoment geldt direct weer het opendeurenbeleid en mogen alle 40 kinderen weer zelf kiezen waar zij willen spelen.
Dit klinkt allemaal heel makkelijk, maar in de praktijk gaat het vaak fout, zie ik. Bijvoorbeeld kinderen die dan toch even bij de andere tafel worden gezet, want dat is gezelliger. Of er zijn in totaal maar 28 kinderen – in beide basisgroepen 14 kinderen – en er wordt een medewerker naar huis gestuurd, omdat je 28 kinderen met 3 pedagogisch medewerkers mag opvangen.
Dit alles mag niet; je moet je echt aan de wet- en regelgeving houden. Je bekijkt de BKR vanuit de basisgroep. Dus zijn er op beide groepen 14 kinderen aanwezig, dan zet je vier pedagogisch medewerkers in, ondanks het feit dat je 28 kinderen met drie pedagogisch medewerkers mag opvangen.
Voor samenvoegen gelden dezelfde regels. Je mag niet per dag bekijken wie aan welke tafel gaat zitten, of ‘losse’ kinderen even aan de andere tafel zetten. Als je wilt samenvoegen, moet dit vooraf bekend zijn en moeten ouders hier schriftelijke toestemming voor geven. Maak je dus gebruik van de basisgroeptafels, dan is het heel belangrijk dat je goed stilstaat bij de wetgeving en dat je deze ook duidelijk kan overdragen naar de pedagogisch medewerkers, zodat het goed verloopt in de praktijk.
Ik hoop dat de vragen zo een beetje duidelijk beantwoord zijn. Als dit toch niet het geval is, mag je mij altijd een persoonlijk mailtje sturen!

Congrestival Vanuit eigen kracht kindgericht managen

Daisy is ook aanwezig op het congrestival 15 maart en verzorgt hier een praktijktalk waar ze aan de hand van praktijk cases haar kennis met ons deelt. Daarnaast is Daisy de gehele dag beschikbaar bij haar stand voor vragen over regelgeving en beleid.

Programma
Tickets
Contact

Over Daisy Koekkoek

Eigenaar bij Sterk in kinderopvang -Support & advies voor Sterke kinderopvang in Nederland. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Sterk in kinderopvang helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blogs wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje wat later Sterk in kinderopvang ging heten. Met Sterk in kinderopvang kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers.

Bekijk mijn website