Er zijn steeds meer initiatieven om peuters en kleuters georganiseerd te laten sporten. Kinderen tot zes jaar worden door hun ouders massaal opgegeven voor yoga-, dans-, voetbal-, hockey- en gymles. De overheid investeert in allerlei verschillende beweeginitiatieven.
Waarom is het zo belangrijk om al op jonge leeftijd te starten met bewegen? En zijn deze redenen gegrond? Wij van Monkey Moves maken ons sterk voor een goede motorische ontwikkeling en zelfredzaamheid bij kinderen. Hierbij nemen we een aantal belangrijke redenen met je door.

Verbetering van de Motoriek

Vanzelfsprekend verwachten ouders dat de motoriek van hun kind vooruit gaat bij het sporten. Dit is bij peuter- en kleutersporten inderdaad vaak het geval. Kinderen leren door te oefenen en te herhalen en dat is precies wat er gebeurt tijdens de sportlessen. Dat oefeningen moeten passen bij de leeftijd van het kind spreekt voor zich. Uit recentelijk onderzoek blijkt dat ouders vanaf vijfjarige leeftijd meer behoefte hebben aan aanbod afgestemd om de wensen en beweegniveau van het kind. Het is belangrijk dat kinderen op eigen niveau worden uitgedaagd, zodat ieder kind kan leren. Alleen dan blijven kinderen de motoriek verbeteren.

Tegengaan van overgewicht

Het is niet vanzelfsprekend dat elke sportles direct bijdraagt aan het voorkomen van overgewicht.

Ouders zijn zich steeds meer bewust van het belang van bewegen op jonge leeftijd. Kinderen die op jonge leeftijd beginnen met sporten, bewegen op latere leeftijd ook meer. Doordat ouders hun kinderen opgeven voor beweegactiviteiten laten ouders zien dat zij het belangrijk vinden dat hun kind beweegt. Onderzoek uit Schotland laat zien dat jonge kinderen na een deelname van twaalf maanden aan een beweeginterventie, motorisch sterker zijn geworden dan kinderen die daar niet aan hebben deelgenomen. Hetzelfde onderzoek laat echter ook zien dat deze kinderen niet actiever bewegen of beter op gewicht zijn zes maanden na deelname aan deze beweeginterventie. Het is niet vanzelfsprekend dat elke sportles direct bijdraagt aan het voorkomen van overgewicht. Het is daarom belangrijk om naast deelname aan de beweegles ook genoeg andere activiteiten met het kind te ondernemen. Daarom is het integreren van bewegen in het dagelijks leven ook zo van belang. Kinderen moeten de zelfverzekerdheid hebben om zelfstandig buiten of binnen te kunnen en durven bewegen.

Vergroten van het zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen vergroten door motorisch sterker te worden is voor veel ouders een andere reden om deel te nemen aan sportlessen. Men moet hier echter niet te makkelijk over denken. Zelfvertrouwen komt pas tot zijn recht wanneer de individuele groei van het kind benadrukt wordt. Door dit gepaard te laten gaan met positieve feedback kan het vertrouwen groeien. Beweeglessen waarbij het presteren voorop staat kunnen zelfs een negatieve uitwerking hebben op de peuter of kleuter. De trainer/coach heeft een zeer belangrijke rol bij het vergroten van het zelfvertrouwen en daarnaast het creëren van een non-competitieve leeromgeving. Als ouder is het dan ook van belang om niet de uitkomst maar vooral de input te complimenteren. Op deze manier is de kans groter dat het kind intrinsiek gemotiveerd raakt om meer en vaker te bewegen. Kinderen leren zo dat het niet belangrijk is om de beste te zijn, maar om het beste uit zichzelf te halen.

Verbeteren van sociaal-emotionele vaardigheden.

Bewegen als middel om sociaal-emotionele vaardigheden te stimuleren wordt ook genoemd door ouders. Motorisch zullen kinderen enorme sprongen maken, maar dit geldt ook voor de sociaal emotionele vaardigheden. Jonge kinderen hebben veelal een wereld waarbij zij zelf het middelpunt zijn. Delen en op je beurt wachten zijn aspecten die nog erg lastig zijn. Ouders moeten niet verwachten dat hele jonge kinderen dit zullen begrijpen na het volgen van enkele beweeglessen. Wel maken ze zo kennis met verschillende sociaal emotionele vaardigheden. Ook hierin is de context van de beweegles erg belangrijk. Sport is niet vanzelfsprekend sociaal. De coach heeft ook hierin een belangrijke rol. Het is bijvoorbeeld belangrijk om alle kinderen hierbij te betrekken. Wanneer dit goed gebeurt kunnen kinderen veel leren, zoals samenwerken en emoties herkennen.

Conclusie

De context van de beweeglessen is zeer belangrijk voor het uiteindelijke resultaat.

Bij Monkey Moves lessen sluiten we aan bij de beleefwereld van kinderen. Bekijk onderstaand filmpje maar eens van een van onze particuliere lessen.

Monkey Moves biedt cursussen en workshops op locatie voor kinderen in de kinderopvang en trainingen voor professionals om hen te ondersteunen bij het gebruik van ruimte en materialen. Bekijk ons aanbod voor organisaties op http://monkeymoves.nl/
Wat levert het sporten met jouw peuter of kleuter op;

  • De motoriek verbetert, mits de oefeningen aansluiten bij de leeftijd.
  • De attitude van coach/trainer/groepsleider is zeer belangrijk voor het vergroten van het zelfvertrouwen en het verbeteren van sociaal-emotionele vaardigheden.
  • Sportles op peuter- en kleuterleeftijd leidt niet zomaar tot voorkomen van overgewicht. Echter zal een kind die vroeg in aanraking komt met sport later gemiddeld meer bewegen dan kinderen die niet in aanraking zijn gekomen met sport.

Bronnen

  • Bailey, R. (2006). Physical education and sports in schools: a review of the benefits and outcomes.
  • Palen, H. van der, Kerk, J. van der, & Schuijers, R. (2012). Goud in elk kind. Jeugdsport in een pedagogisch perspectief.
  • Reilly, J. J., Kelly, L., Montgomery, C., Williamson, A., Fisher, A., McColl, …Grant, S. (2006). Physical activity to prevent obesity in young children: cluster randomised controlled trial.
  • Verburg, J.C. (2016). Een eerste kennismaking met sport: kwalitatief onderzoek naar de door ouders ervaren (pedagogische) kwaliteit met betrekking tot beweeg- en sportactiviteiten voor peuters en kleuters.

 

Over Leendert van Gaalen, Kirsten van Daelen en Bart Poot

Wij geloven dat iedereen vanaf jongs af aan de mogelijkheid heeft om een leven lang gezond in beweging te zijn. Helaas is de trend dat er minder bewogen wordt, ongezonder gegeten wordt en minder sociale cohesie is. Dit heeft allerlei maatschappelijke problemen tot gevolg.

Wij horen de vraag van ouders en kinderopvangorganisaties om hulp bij het aanbieden van slimme beweegoplossingen voor jonge kinderen en horen ook dat de kosten van beweeglessen aan kleine groepjes niet voor de gehele markt financieel haalbaar is.

Wij zien in de media, in vakliteratuur en om ons heen een stijging van het aantal kinderen met obesitas en een groeiend aantal kinderen met een eerste aanleg voor allerlei welvaartsziekten. De zorgkosten blijven maar stijgen en de overheid heeft moeite om preventieprogramma’s goed in de markt te zetten en waar bewegen ambtelijk wordt gestuurd vanaf de basisschool mist visie een aanpak voor kinderen tot 4 jaar. Daarnaast zien we dat kinderen die aan het sporten zijn bij een verenigingen van populaire sporten overvraagd worden en komen blessures en burn-out klachten steeds vaker voor bij jonge kinderen.

Wij hebben kennis en ervaring als bewegingswetenschappers en beweegprofessionals met het in beweging brengen van jonge kinderen vanuit een physical literacy en multisport gedachte.
Wij zijn sterk in samenwerken en als social enterprise kunnen wij een bijdrage leveren aan een gezondere generatie kinderen

Wij brengen plezier in gezond bewegen weer terug in de beleefwereld van kinderen. Waarbij bewegen als middel wordt ingezet om meer zelfvertrouwen te creëren, een positief zelfbeeld te ontwikkelen en daarmee zelfredzaamheid te bevorderen. Dit doen we vanuit een multi-stakeholder perspectief, en met een breed consortium van (kennis)partners.

Bekijk mijn website

Gerelateerde berichten