Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat betekent de Wet IKK nu eigenlijk voor mijn beleid veiligheid en gezondheid? Een hele hoop kan ik je vertellen! Zoals ik al even aanstipte in mijn vorige blog willen ze af van de geestdodende afvinklijstjes. De lijstjes die we netjes doorlopen zonder daadwerkelijk echt stil te staan bij de veiligheid en gezondheidsrisico’s. Oké, wellicht is dat een beetje overdreven, maar het grootste gedeelte zal toch wel durven toe te geven dat ze elk jaar even kort naar de RIE kijken en weer door gaan, zonder echt stil te staan bij de bijzonderheden van jouw locatie en organisatie.
De wijziging in de wet geeft jullie allen de kans even heel bewust stil te staan bij de veiligheid en gezondheidsrisico’s van jouw organisatie, hier actief over na te denken en je beleid weer eens op te frissen. Dit betekent ook dat het nu het moment is om met zijn allen te gaan brainstormen over hoe dit beleid eruit kan komen te zien.

Wat gaat er veranderen in de wet ten aanzien van het beleid met betrekking tot veiligheid?

De strekking van de wet blijft uiteraard hetzelfde. De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld en zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerkers hier kennis van kunnen nemen en naar handelen, zodat elk kind veilig en gezond opgevangen kan worden.
De verandering zit hem voornamelijk in de uitwerking van het beleid veiligheid en gezondheid. Ze willen namelijk af van de afvinklijstjes. Dit betekent dat je geen lang afvinklijstje meer hoeft in te vullen, maar in plaats daarvan wordt er gevraagd om een concrete beschrijving te maken hoe er wordt zorggedragen voor een veilige en gezonde kinderopvang. Hierbij wordt specifiek genoemd dat je moet vermelden hoe je ervoor zorgt dat het beleid veiligheid en gezondheid een continu proces is binnen de organisatie. Denk hierbij aan het vormen van beleid, het implementeren, het evalueren en het actualiseren. Daarnaast is een grote verandering dat er met name een concrete beschrijving moet zijn van de grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s en hoe hier mee om wordt gegaan. Heeft jouw kinderopvang een geweldige natuurtuin waar kinderen in de bomen mogen klimmen? Super! Leuk! Doen! Maar beschrijf in je beleid wel duidelijk hoe dit veilig gebeurt.

Beschrijf hoe je omgaat met risico’s

Voor de kleine risico’s dient te worden beschreven hoe de kinderopvang de kinderen leert hoe ze moeten omgaan met dit risico, zodat op deze wijze het risico beperkt wordt.
Dit betekent dat er geen vastomlijnde lijstjes meer zijn en je als houder en leidinggevende zelf moet gaan nadenken hoe je de risico’s in kaart gaat brengen. Wil je graag samen brainstormen over hoe je dit vorm kan geven? Dan nodig ik je niet alleen uit om deel te nemen aan de training ‘Wet IKK in de praktijk’, maar ook om jouw idee hierover te delen bij de reacties onder de blog. Samen staan we sterk en samen komen de mooiste ideeën naar voren hoe we het nieuwe beleid kunnen vorm geven.
Niet geheel onbelangrijk is dat naast het in kaart brengen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zoals wij deze nu kennen, in het beleid ook een aantal andere facetten opgenomen dienen te worden. In het beleid dient aandacht te zijn voor het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten en overige aanwezigen en vooral ook hoe dit wordt voorkomen. De achterwachtregeling dient beschreven te worden, alsmede het vier-ogen-principe. Deze beschreef je normaal gesproken in het pedagogisch beleidsplan, maar deze dient vanaf januari 2018 een plekje te krijgen in je beleid veiligheid en gezondheid.

Er moet altijd ten minste één volwassene aanwezig zijn met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

Als laatste een verandering waar ik heel gelukkig van word en ik bijna niet snap waarom dit nog niet verplicht was. Er moet altijd ten minste één volwassene aanwezig zijn met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Gelukkig is er nu ook bekent van welke opleidingsinstanties een certificaat voldoet, dit zijn namelijk:
a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
b. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;
c. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
d. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
e. Eerstehulpverlener van NIKTA;
f. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
g. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
h. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en
i. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.
Je kunt nu dus meteen kijken of jouw pedagogisch medewerkers een geldig certificaat hebben, zo niet, dan kun je nog een EHBO opleiding inplannen. Zodat jullie in januari 2018 er helemaal klaar voor zijn!

Over Daisy Koekkoek

Eigenaar bij Sterk in kinderopvang -Support & advies voor Sterke kinderopvang in Nederland. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Sterk in kinderopvang helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blogs wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje wat later Sterk in kinderopvang ging heten. Met Sterk in kinderopvang kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers.

Bekijk mijn website