Het is alweer tijd voor mij tweede blog over de Wet IKK. Mocht je het eerst nog niet hebben gelezen, dan raad ik je zeker aan om dit nog even hier te doen. In deze blog leg ik namelijk de basis van de Wet IKK uit, namelijk wat in de wet wordt verstaan onder verantwoorde kinderopvang.
Met het veranderen van de wet met betrekking tot de definitie ‘verantwoorde kinderopvang’, waar de aandacht veel meer is verplaatst naar de pedagogische kwaliteit, dient er ook gekeken te worden naar ons pedagogisch beleidsplan.
Als kinderopvangorganisatie zal je namelijk ergens moeten beschrijven hoe je waarborgt dat je verantwoorde kinderopvang biedt. Eén van de beste manieren om dit te doen, is door dit in duidelijke, observeerbare termen te beschrijven in je pedagogisch beleidsplan. Pak mijn vorige blog er eens bij en kijk wat hierover wordt gezegd in jouw pedagogisch beleidsplan. Mocht je er nu achter komen dat een van de punten helemaal niet benoemd wordt in jouw pedagogisch beleidsplan, dan weet je wat je te doen staat! Ik zou zeggen: met een sterke bak koffie achter de laptop, om dat grote document wat wij het pedagogisch beleidsplan noemen, te herschrijven!

De wet wordt aangepast ten aanzien van de eisen aan het pedagogisch beleidsplan:

En als je dan toch bezig bent met het evalueren van je pedagogisch beleidsplan, weet dan dat het volgende in de wet wordt aangepast ten aanzien de eisen aan je pedagogisch beleidsplan:

1.Er is een beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd

Er is een beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd. Beschrijf in dit gedeelte niet alleen hoe je zorg draagt voor een doorlopende ontwikkelingslijn maar met name ook hoe jouw informatieoverdracht is naar scholen en de buitenschoolse opvang. Voor veel kinderopvangorganisaties betekent dit, dat er nog contact gelegd dient te worden met de basisscholen en hier met de basisscholen afspraken over gemaakt moeten worden. Dus helaas is de aanpassing in de wet niet alleen te behalen door met een sterke bak koffie achter je laptop het pedagogisch beleidsplan te herschrijven. We zullen ook op onze fiets moeten stappen naar de dichtstbijzijnde basisscholen.

2. Elk kind krijgt een mentor aangewezen

Geheel nieuw in de wet is dat elk kind een mentor aangewezen moet krijgen. In het pedagogisch beleidsplan dien je te beschrijven hoe jullie dit binnen de organisatie vorm geven. Het ‘hoe’ staat uiteraard niet in de wet en ik kan je verklappen dat er vele manieren zijn die allemaal goed zijn. Het is aan jou en je creatieve brein om hier een passende werkwijze voor jouw organisatie van te maken. Wil jouw creatieve brein even niet meewerken? Of loop je vast in het ‘hoe kan ik dit vorm geven’?
Schrijf je dan vooral in voor de training ‘Wet IKK in de praktijk’ van Daisy’s Opstapje en Pulito.

3. Je mag maximaal drie uur afwijken van de kind-leidster-ratio

Als laatste gaat de drie-uursregeling ten aanzien van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio op de schop. Spannend? Hell yeah! Waar op dit moment in de wet precies staat tussen welke uren je mag afwijken met een maximum van drie uur per dag, staat straks alleen in de wet dat je maximaal drie uur mag afwijken van de kind-leidster-ratio.
Laat mij jullie nu al verklappen, dat jullie hoogstwaarschijnlijk door deze verandering het meeste zullen zweten! Ik zal jullie vertellen waarom. Kun jij nu antwoord geven op deze vragen: Wanneer wijk je in de praktijk nu daadwerkelijk af van het BKR op de maandag? En op de dinsdag? Weet je het? Ik hoor graag de precieze tijden. Lastig he? Hoogstwaarschijnlijk als je niet toevallig net je drie-uursregeling in kaart hebt gebracht, heb je geen flauw benul wat de precieze tijden zijn. In het pedagogisch beleidsplan moet je straks echter de specifieke tijden benoemen dat je gebruik maakt van de drie-uursregeling. Deze mogen per dag verschillen, maar niet per week. Dus in het pedagogisch beleidsplan komt straks te staan: op de maandag maken wij van 00:00 uur tot 00:00 uur gebruik van de drie-uursregeling, wat betekent dat wij …, et cetera. Ga zo maar door voor alle dagen.
Laat me raden, je begin licht te zweten? Ik zou willen dat ik kon zeggen dat het allemaal mee zal vallen. Maar eerlijk gezegd is dit voor elke organisatie een puzzel, die jullie niet alleen nu moeten maken, maar als de wet is ingegaan, ook regelmatig moeten evalueren. Laat het nu net zijn dat ik erg van puzzelen hou. Dus ja, ook bij mij een beetje zweet, maar ik zie vooral een leuke uitdaging en ik hoop dat jij dat ook ziet, zodat je met frisse moed en wellicht nu een biertje of wijntje in kaart kunt gaan brengen wanneer jij gebruik maakt van de drie-uursregeling en je dit in observeerbare termen in je pedagogisch beleidsplan kunt beschrijven.

Training ‘Wet IKK in de praktijk’

Zie je het ondertussen niet meer zitten? Wil je meer informatie? Wil je hulp, advies of meer kennis? Geen paniek, want voor alles is een oplossing!
Je kunt je namelijk altijd inschrijven voor de training ‘Wet IKK in de praktijk’ van Daisy’s Opstapje of Pulito. Kijk hier snel voor meer informatie.
Geen zin in een training, maar wil je wel even sparren over deze veranderingen? Neem dan gerust contact met mij op.
In mijn volgende blog zal ik ingaan op het beleid veiligheid en gezondheid. Ze willen namelijk af van afvink lijstjes. Top, maar wat nu?

Over Daisy Koekkoek

Eigenaar bij Sterk in kinderopvang -Support & advies voor Sterke kinderopvang in Nederland. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Sterk in kinderopvang helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blogs wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje wat later Sterk in kinderopvang ging heten. Met Sterk in kinderopvang kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers.

Bekijk mijn website