Toezichthouder GGD is bezorgd over de kwaliteit van de kinderopvang. Volgens een onderzoek van De Volkskrant is bij meer dan de helft van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties de veiligheid niet op orde en is er een tekort aan personeel. Dit aantal is hoger in buurten waar de inkomens lager liggen dan in wijken met hoge inkomens.

Lizelotte Smits, bestuurder kinderopvang van CNV Zorg en Welzijn: ‘Er zijn ontzettend veel goede kinderopvanginstellingen, maar er zijn er ook veel waar wat aan de hand is. Dat gebrek aan kwaliteit ligt niet aan de betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. De overheid bezuinigt eerst op de opvang, waardoor duizenden goed gekwalificeerde en betrokken werknemers de sector verlaten hebben om er niet meer in terug te keren. Dan is het niet gek dat de kwaliteit daaronder lijdt. Continuïteit van kwaliteit vraagt ook om een continu, goed overheidsbeleid.’ Smits benadrukt dat aan de cao-tafel de kwaliteit van kinderopvang hoog op de agenda staat.

Over CNV Zorg & Welzijn

Vakbond voor personeel

Bekijk mijn website

Gerelateerde berichten