Risicoprofielen van de GGD geven geen actueel beeld over de kwaliteit van een kindercentrum maar zijn een inschatting van de benodigde inzet voor de komende jaren. Dit benadrukt minister Asscher nog eens in zijn reactie op de motie van Linda Voortman (Groen Links). Zij vroeg de regering om een overzicht van indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel.
Naar aanleiding van de motie van Linda Voortman heeft Asscher de GGD gevraagd om overzicht van indicatoren voor het risicoprofiel plus onderbouwing ervan. In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de analyse van GGD GHOR Nederland laat zien dat de indicatoren uit het risicomodel betrekking hebben op in de praktijk geconstateerde feiten en/of informatie. De toezichthouder gebruikt het risicomodel om deze informatie te vertalen naar een inschatting van de benodigde inzet voor de komende jaar door middel van een risicoprofiel. Hoewel het risicomodel gebaseerd is op in de praktijk geconstateerd feiten geeft het risicoprofiel geen actueel beeld of oordeel van de kwaliteit ter plekke. Dit laatste kunnen ouders vinden in het (openbare) inspectierapport. Dit is de boodschap die Asscher wil overbrengen in de discussies met de Tweede Kamer over dit onderwerp en om deze reden is hij tegen het verplicht openbaar maken van risicoprofielen. Overigens zijn er verschillende gemeenten die er zelf voor kiezen om de risicoprofielen wel openbaar te maken, zoals de gemeente Amsterdam.

Advertentie
Revolution Slider Error: The param Slider Width should not be empty.

Gerelateerde berichten