Kwaliteit moet in de kinderopvang voorop staan. Om die reden is de Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingevoerd. Een set van 21 maatregelen die resulteert in goede en veilige kinderopvang. Daar kan niemand tegen zijn, maar bij één van de nieuwe maatregelen ligt dat anders en dat baart ons grote zorgen. Niet alleen wij, ook alle branchepartijen, delen deze zorg. Per 1 januari 2019 moet meer personeel worden ingezet bij de opvang van baby’s van nul tot één jaar, namelijk één beroepskracht op drie baby’s (dat is nu nog één beroepskracht op vier baby’s). Wij zijn bang dat de voorgenomen maatregel leidt tot minder rust op de groepen, hogere kosten voor aanbieders en als gevolg daarvan duurdere en minder toegankelijke kinderopvang voor ouders. Wij zullen dat in deze brief uitleggen.

Het probleem

Het voornemen en daarmee ook de vrees om de gewraakte maatregel in te voeren, bestaat al langer. Daarom is er in opdracht van de branche al in 2017 onderzoek gedaan door Bureau Buitenhek. In dat onderzoek werd aangetoond dat invoering een heftige, soms ronduit catastrofale financiële verzwaring kan betekenen voor kinderopvangorganisaties, waardoor de bereikbaarheid en de continuïteit van de opvang onder druk komt te staan. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Minister de maatregel met een jaar uitgesteld en in opdracht van de Tweede Kamer is door SEO een nieuw onderzoek naar de effecten van de maatregel gedaan. Dat onderzoek is echter uitgevoerd op basis van een theoretisch model, zonder rekening te houden met essentiële randvoorwaarden en de dagelijkse praktijk op kinderdagverblijven. Het onderzoek geeft daardoor geen realistisch beeld van de werkelijke kosteneffecten. Zo wordt geen rekening gehouden met regionale spreiding, wisselende bezettingsgraden en het nijpende personeelstekort in de sector. Voorts wordt de vraag of extra gezichten op de groep het welzijn van de baby’s ten goede komt, of juist leidt tot minder rust, ten onrechte niet onderzocht. Branchepartijen laten daarom opnieuw een eigen praktijkonderzoek uitvoeren, dat een realistischer beeld moet geven van de effecten van een aangepaste beroepskracht-kind ratio. De uitkomsten van dit onderzoek worden in mei verwacht. Dat is ook het moment dat er over de invoering van deze maatregel besloten gaat worden door de Tweede Kamer.

Babyopvang wordt te duur

De maatregel was oorspronkelijk bedoeld om de kwaliteit van de opvang te verbeteren, maar heeft tot gevolg dat kinderopvang – en voornamelijk babyopvang – te duur wordt. De verzwaring in de kosten zal vooral voor kleine en middelgrote organisaties financieel niet te dragen zijn. Zij moeten in veel gevallen de prijzen tot ver boven de maximale vergoeding waarover kinderopvangtoeslag wordt betaald verhogen, omdat een reële compensatie uitblijft. Kinderopvang wordt daardoor voor minder ouders (en hun kinderen) bereikbaar. De hogere kosten in combinatie met lagere opbrengsten zal er toe leiden dat organisaties gaan bezuinigingen en faillissementen op de loer liggen. Daardoor komen ook de spreiding van kinderopvang voorzieningen in het land en de baanzekerheid van medewerkers onder druk te staan. Desastreuze gevolgen voor een sector die juist uit het dal komt en een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen en de groeiende economie in ons land.

Kom in actie – teken de petitie

Wij – ouders, werknemers en kinderopvangorganisaties – roepen politiek Den Haag daarom met deze petitie op om de zorgen van het veld serieus te nemen en de voorgenomen maatregel niet in zijn huidige vorm in te voeren. Wij willen dat er in het verlengde van het praktijkonderzoek naar de sector geluisterd wordt, door de feitelijke implicaties en de financiële uitvoerbaarheid centraal te stellen. Dat kan door een significante verhoging van de kinderopvangtoeslag, of een aanpassing van de BKR-formule waardoor deze in de praktijk reëel uitvoerbaar wordt. Bovendien zijn er als alternatief voor het door het ministerie begrote bedrag ook betere maatregelen denkbaar, waarmee de kwaliteit van babyopvang kan worden vergroot. Denk daarbij aan het beschikbaar stellen van taakuren voor personeel, of het specifiek koppelen van pedagogisch coaches en huishoudelijk medewerkers aan de babyopvang. Zolang er niets gebeurt, zullen wij ons verzetten tegen de invoering van deze maatregel.

Wij staan voor veilige en goede kinderopvang. Het belang van het kind staat altijd voorop. Laat deze maatregel niet zijn doel voorbij schieten. Teken de petitie om daarvoor te zorgen!

De Initiatiefgroep “Kom op voor Kinderopvang”

Wilma Hendrix, bestuurder Stichting Kinderopvang, Dongen

Inge van Mondfrans, directeur Stichting BELhamels, Eemnes

Cor Schuurman, bestuurder Tinteltuin, Amsterdam

Jelmer Kruyt, directeur Koningskinderen, regio ‘t Gooi

Erik Vlutters, directeur De Kleine Wereld, Amsterdam (contactpersoon)

Vraag ook je collega’s en de ouders deze petitie te ondertekenen

Teken de petitie
Teken de petitie

Geef een reactie op dit artikel

Initiatiefgroep “Kom op voor Kinderopvang”

Deze Initiatiefgroep bestaat uit; Wilma Hendrix, bestuurder Stichting Kinderopvang, Dongen
Inge van Mondfrans, directeur Stichting BELhamels, Eemnes
Cor Schuurman, bestuurder Tinteltuin, Amsterdam
Jelmer Kruyt, directeur Koningskinderen, regio ‘t Gooi
Erik Vlutters, directeur De Kleine Wereld, Amsterdam (contactpersoon)

Bekijk alle berichten

Gerelateerde berichten

Mannen van de wijk

Mannen van de wijk

De kwestie 'mannen in de kinderopvang' integreert mij. Het fascineert mij dat de sector zich in al die jaren heeft ...
Lees meer
Verhoog je omzet dankzij IKK

Verhoog je omzet dankzij IKK

Al twee jaar houdt de wet IKK de kinderopvangbranche in haar greep. Veel ondernemers zijn bezorgd dat ouders zullen opzeggen ...
Lees meer
Buig frustratie om tot pedagogische groei

Buig frustratie om tot pedagogische groei

Ik hoor met regelmaat frustraties in alle lagen van kinderopvangorganisaties. Hoor je ook collega’s klagen over werkdruk, drukke groepen, wisselend ...
Lees meer
De balans tussen werk en privé in de kinderopvangsector

De balans tussen werk en privé in de kinderopvangsector

Vanuit het verleden is het belang van kinderopvang al meerdere malen veranderd. Waar het is begonnen als ‘dumpplek’ waarbij kinderen ...
Lees meer

Andere berichten

Onderzoek toont aan: taalontwikkeling kinderen groeit door actief productieve gesprekken

Onderzoek toont aan: taalontwikkeling kinderen groeit door actief productieve gesprekken

Regelmatig spreek ik pedagogisch medewerkers die het opvalt dat de taalontwikkeling van kinderen achteruitgaat. Deze ontwikkeling kun je tegengaan door ...
Lees meer
Gezonde themahapjes proeven en maken met een dreumes

Gezonde themahapjes proeven en maken met een dreumes

Sinds kort ben ik samen met mijn dochtertje op kook-avontuur. Jawel, ik maakte vandaag met mijn nieuwsgierige dreumes voor het ...
Lees meer
Decembermagie in de kinderopvang

Decembermagie in de kinderopvang

De decembermaand brengt bij volwassenen verschillende gevoelens naar boven. Het gemis van een dierbare, de gedachten over wat het afgelopen ...
Lees meer
Snacks op de BSO

Snacks op de BSO

Als de kinderen uit school worden gehaald krijgen ze wat te drinken en te eten. Zowel op de BSO als ...
Lees meer