Het is alweer iets meer dan twee maanden geleden dat het personen register kinderopvang in werking is getreden. Afgelopen maand heb ik vijf GGD rapporten gelezen van kinderopvangorganisaties waarin wordt beschreven dat er niet aan de voorwaarde word voldaan aan de wettelijk gestelde eisen ten opzichten van het inschrijven van personen in het personen register kinderopvang. Niet alleen de GGD rapporten baarde mij zorgen ook een gesprek met een inspecteur deed mij verbazen. Zij vertelde mij dat er bij veel inspecties wordt geconcludeerd dat houders niet of niet voldoende op de hoogte zijn van het personen register kinderopvang, zij hadden het zelf meegemaakt dat er kinderopvangorganisatie waren die geen eens wisten dat er een personen register kinderopvang was. Affijn reden genoeg om eens achter mijn laptop te kruipen en een blog te schrijven.
Hopelijk bereik deze blog nog houders, managers en pedagogisch medewerkers die nog niet helemaal geïnformeerd waren over het personen register kinderopvang of die gewoonweg nog niet de tijd hebben genomen om ermee aan de slag te gaan. Natuurlijk hoop ik dan dat zij vanmiddag snel aan de slag gaan, zodat ik in de loop van de maanden steeds minderen GGD rapporten lees waarin niet aan de wettelijke eisen met betrekking tot het personen register kinderopvang wordt voldaan.
1 maart 2018 is het personenregister kinderopvang online gekomen. Het register vergroot de veiligheid. Daarnaast zijn er administratieve voordelen

 • Medewerkers hoeven geen nieuwe VOG meer aan te vragen als zij ergens anders gaan werken.
 • Tijdelijke medewerkers hoeven hun VOG niet meer om de 2 jaar te vernieuwen.
 • Kinderopvangorganisaties hoeven een VOG na 1 juli 2018 niet meer in hun eigen administratie te bewaren.
 • Kinderopvangorganisaties hoeven geen papieren VOG meer in te leveren bij de gemeente als ze een nieuwe kinderopvanglocatie laten registreren

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Hierbij wordt de richtlijnen gegeven een ieder die structureel of in ieder geval meer dan een half uur per maand op de kinderopvang aanwezig is dient gekoppeld te worden in het personen register.
Het is van groot belang dat je zo snel mogelijk; uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers , zelfstandigen en structureel aanwezigen koppelt. Deze dienen gelijk in maart gedaan te worden!!
Daarnaast is ook het koppelen van pedagogisch medewerkers , kantoor personeel en houders van belang. Deze koppelingen dienen uiterlijk voor 30 juni te zijn gemaakt
Inschrijven kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 2 maanden. Dit betekent dat je voor vrijwilligers, stagiaires, zelfstandigen en structureel aanwezige eventueel een nieuw VOG moet aanvragen.
Er geldt een uitzondering voor personen die vóór 1 maart 2018 al continu gescreend worden. Zij mogen hun bestaande VOG gebruiken als die is afgegeven ná 1 maart 2013. Dit geldt voor:

 • houders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten
 • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • een deel van de bestuurders

Wat moet ik NU doen:

 • Zorg dat je een e-herkenning hebt
 • Vraag voor stagiaires, vrijwilligers, zelfstandige en structureel aanwezige een nieuwe VOG aan indien deze ouder is dan twee maanden
 • Koppel stagiaires, vrijwilligers, zelfstandige en structureel aanwezige zo snel mogelijk in het personen kinderopvang. Doe dit eventueel samen op kantoor, of voorzie deze personen van hun eigen VOG kenmerk zodat zij zich kunnen inschrijven en een koppelingsverzoek kunnen doen.
 • Accepteer de koppelingsverzoeken van stagiaires, vrijwilligers, zelfstandige en structureel aanwezige zodat je volledig aan de nieuwe wetgeving voldoet
 • Informeer vervolgens ook je vaste personeelsleden
 • Voorzie iedereen van hun eigen VOG kenmerk, waarmee zij zich kunnen inschrijven in het personen register kinderopvang en een koppelingsverzoek kunnen indienen
 • Accepteer de koppelingsverzoeken van de vaste personeelsleden

Kijk op de website van het personen register kinderopvang voor meer informatie, zoals een overzicht wie er allemaal gekoppeld dient te worden in het personen register kinderopvang alsmede standaard informatiebrieven voor vaste medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, zelfstandige en structureel aanwezige.

Over Daisy Koekkoek

Eigenaar bij Sterk in kinderopvang -Support & advies voor Sterke kinderopvang in Nederland. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Sterk in kinderopvang helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blogs wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje wat later Sterk in kinderopvang ging heten. Met Sterk in kinderopvang kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers.

Bekijk mijn website