Het gaat om Den Bosch, Zaanstad, Tilburg en zeven gemeenten in Noord-Groningen.  In integrale kindcentra wordt opvang, onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen van nul tot twaalf jaar oud georganiseerd. De aangewezen regio’s fungeren nu als voorbeeld voor de rest van Nederland in het ontwikkelen van IKC’s.
Volgens projectleider Janny Reitsma in Groningen is dit hét moment voor de scholen om na te denken…

Gerelateerde berichten