PEDAGOGIEK KINDEROPVANG

Wil jij ook je collega’s in de kinderopvang inspireren met je blog(s) over pedagogiek en/of de ontwikkeling van kinderen? Meld je je dan aan als blogger.
(Je bent trouwens ook welkom als blogger als je zelf niet in de kinderopvang werkt!)

modderkeuken

Hoe verrijk je het doen-alsof-spel van jonge kinderen?

Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. Vanaf een jaar of 2 is dat bijna altijd doen-alsof-spel (fantasiespel/rollenspel). Dreumesen, peuters en kleuters imiteren situaties en mensen, en ontwikkelen daarmee onder andere hun taal en hun denkvermogen. Als pedagogisch medewerker kun je aan die ontwikkeling bijdragen door aan te sluiten bij dit spel. Wetenschappers onderzochten samen met pedagogisch professionals in de ...
Moederdagcadeau - wel of niet en in welke vorm?

Moederdagcadeau – wel of niet en in welke vorm?

Moederdag-dilemma. In jullie pedagogisch beleidsplan staat dat je aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen en/of dat je kindvolgend werkt. Wat betekent dat voor Moederdag op jouw kinderdagverblijf, peutergroep of gastgezin? Je knutselt geen moedercadeautje, omdat je helemaal uitgaat van het initiatief van de kinderen. Je knutselt wel een Moederdagcadeautje, omdat je weet dat de ouders daar vast op rekenen ...
Waarom gebaren? Je geeft kinderen taal in handen!

Waarom gebaren? Je geeft kinderen taal in handen!

‘De lampen van de bus gaan aan en uit. Aan en uit. Aan en uit. De lampen van de bus gaan aan en uit, als de bus gaat rijden.’ Op de gang in het kinderdagverblijf hoor je ze vanuit de achterste groepsruimte zingen. Juf Jantien is pedagogisch medewerker van de peutergroep en zingt met een groepje kinderen het liedje: ‘De ...
Welk kindvolsysteem past het best - help mij afstuderen

Welk kindvolsysteem past het best – help mij afstuderen

Kinderen zien opgroeien is ontzettend mooi. Als kinderopvangorganisatie wil je die groei stimuleren. In een periode waarin kinderen zich in een hoog tempo ontwikkelen, draagt de opvang haar steentje bij door een omgeving te creëren waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een goed kindvolsysteem helpt hierbij.  Kwaliteit van de kinderopvang (IKK) In het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is ...
Madeliefjes en zintuiglijke ontwikkeling

Madeliefjes en zintuiglijke ontwikkeling

De madeliefjes bloeien steeds eerder. Ik zag ze halverwege maart al! Mooie tere bloempjes die je kunt gebruiken om de zintuigen bewust in te zetten bij jonge kinderen. Het lijkt alsof we activiteiten waarbij we de sensoren/zintuigen prikkelen steeds meer hebben ingeruild voor reken- en taalactiviteiten. Dat is zo jammer! Leren via de zintuigen Via de zintuigen doen jonge kinderen ...
Podcast geluksmomenten in de kinderopvang

Podcast ‘Geluksmomenten in de kinderopvang’

Hoe is het met jouw passie voor jouw werk? De passie voor de kinderen? De passie voor de kinderopvang? Geloof jij in jouw professionaliteit? De coronatijd brengt uitdagingen en mogelijkheden met zich mee. We worden persoonlijk uitgedaagd. Hoe ga jij om met de regels en de veranderingen? Beweeg jij mee of beweeg jij tegen? We zijn allemaal anders, gelukkig! Eén ...
Twee jongetjes spelen in het bos

Wees een luie begeleider en laat kinderen weer kind zijn

Hoe zorgen we dat kinderen daadwerkelijk kind kunnen zijn? Op school, op de buitenschoolse opvang, in de speeltuin, in een natuurgebied? Want bedenken we als volwassen begeleiders niet vaak te veel de spelletjes die kinderen moeten doen en vooral hoe ze dat moeten doen? Eigen inbreng van kinderen Bij een vakantieweek van een natuurspeeltuin zag ik bijvoorbeeld dat het aanbod ...
Risicovol spel in de praktijk

Risicovol spel in de praktijk

Daar sta je dan als pedagogisch medewerker. Moet je kinderen aanmoedigen tot risicovol spel, terwijl je juist risico’s op je werk moet voorkomen. Natuurlijk wil je de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk ondersteunen en het nemen van risico’s maakt daar onderdeel van uit. Maar hoe doe je dat dan? Hieronder volgt wat inspiratie voor de beginnende en gevorderde avonturier! Messen ...
Wat draagt de natuur bij aan het spel van kinderen?

Wat draagt de natuur bij aan het spel van kinderen?

In het boekje 'Met je billen in het zand' beschrijft onderzoeker Elise Peters hoe zij kinderen in de buitenruimte van een kinderdagverblijf observeerde. Zij ontdekte dat elke speelplek zijn eigen vragen stelt. Vooral een natuurlijke omgeving stelt volop vragen aan kinderen. Dit komt door een aantal kenmerken: Natuur is elke dag anders Op een zonnige dag is het zand anders ...
pedagogisch medewerker leest kinderen voor

Media Ukkie Dagen: leuke boeken-, video- en activiteitentips

Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Het thema is dit jaar ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. Mediasmarties en Netwerk Mediawijsheid lanceerden twee WegWijzers. Een voor peuters (2-4 jaar) en een voor kleuters (4-6 jaar). De WegWijzers staan ...