Blogovereenkomst

Dit is de blogovereenkomst die je aangaat met TO BE Kinderopvang als jij je aanmeldt om blogger te worden op TO BE kinderopvang.
Sommige voorwaarden lijken hard, maar vallen ontzettend mee zo lang we maar met gezond verstand schrijven en publiceren. Kern van de voorwaarden is dat jij verantwoordelijk bent voor de inhoud en ons het gebruikersrecht geeft van het blog. Door dit duidelijk met jou af te spreken, voorkomen we discussie in een later stadium van onze samenwerking.

Voor jou geldt:

 1. Je schrijft per jaar minimaal één en maximaal twaalf informatieve blogs voor ons platform die gaan over de kinderopvang. Definitieve afstemming over het aantal blogs is een zaak tussen jou en ons.
 2. Je bent verantwoordelijk voor de blogs die je schrijft en bent hiervoor aansprakelijk. Je zorgt ervoor dat je geen inbreuk maakt op het intellectueel eigendom van iemand anders. Doe je dit wel en lijden wij daardoor schade, dan verhalen we deze schade op jou.
 3. Je werkt niet voor ons en wekt online en offline ook niet deze indruk.
 4. Indien van toepassing, heb je toestemming van je werkgever om voor ons te bloggen.
 5. Je bent je ervan bewust dat bezoekers van je blog, je blog kunnen beoordelen door een reactie achter te laten of het te delen in het eigen netwerk.
 6. Jij blijft eigenaar van het stuk, maar geeft ons levenslang gebruikersrecht van het blog. Dus ook als je stopt met bloggen op ons platform. Wij verwijderen jouw blogs dan niet.

Voor ons en ons platform geldt:

 1. Ons online platform is voor mensen die werken in de kinderopvang en biedt bezoekers inspiratie, informatie, reviews, tips etc.
 2. Wij hebben een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. We doen dus geen beloftes over aantal bezoekers, reacties en dergelijke.
 3. Wij verspreiden je blog op onze sociale mediakanalen en naar onze wens kunnen we deze ook inzetten ter promotie. Dit betekent meer lezers.
 4. Wij mogen je blog altijd en onvoorwaardelijk gebruiken voor ons online platform.

Voor deze overeenkomst geldt:

 1. Jij schrijft blogs die aansluiten bij onze doelstellingen en wij publiceren je blogs op ons online platform en sociale media.
 2. We gaan een samenwerking aan voor onbepaalde tijd.
 3. TO BE Kinderopvang kan de samenwerking opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Indien TO BE Kinderopvang de overeenkomst wilt opzeggen, word je hierover geïnformeerd per e-mail.
 4. Als we allebei de samenwerking willen voortzetten, overleggen we met elkaar of we dit doen onder dezelfde voorwaarden of aanpassende voorwaarden.

Voor je blogs geldt:

 1. Je levert een blog per keer aan: je blog is helder, specifiek en informerend.
 2. Je mag hyperlinks opnemen naar je website.
 3. Het is verboden om prijzen en/of aanbiedingen te noemen in je blog.
 4. Je mag verwijzen naar vacatures die gepubliceerd staan op TO BE Kinderopvang. Het is verboden naar vacatures te verwijzen op je eigen website.
 5. Je schrijft je blog op eigen titel
 6. Je mag foto’s gebruiken om je blog te ondersteunen, maar wij bepalen uiteindelijk of de foto je blog ondersteunt. Logo’s en/of beeldmerken zijn niet toegestaan.
 7. Je blog bevat geen discriminerende, beledigende of bedreigende tekst of boodschappen. Ook politiek gekleurde of beladen teksten en titels zijn niet toegestaan.
 8. Wij kunnen besluiten om je blogs niet te plaatsen als je blog niet aan onze eisen voldoet. Als we niet tevreden zijn over de kwaliteit van je blogs, geven we je feedback over hoe je het kunt verbeteren.

Voor je Auteurbox geldt:

 1. Je biografie geeft een beschrijving van jou als persoon en waar je werkt.

Kortom, het is hartstikke leuk om te bloggen. Lees het contract goed door en onderteken hem. Als je vragen hebt of iets niet snapt, kun je contact opnemen met Jeroen via telefoonnummer 0648768941. Hij legt je alles graag uit.

Versie 1.0
Laren, 6 november 2018