Onze Kleintjekunst-voorstellingen zijn bijna allemaal non-verbaal en we richten ons op het aanbieden van zintuiglijke en motorische ervaringen aan baby’s. Dansers, muzikanten, beeldend kunstenaars en mimespelers komen op de groep en laten de baby’s nieuwe ervaringen opdoen met materialen, bewegingen en klanken. Vanuit onze ervaring met het maken en spelen van voorstellingen voor baby’s in de kinderopvang, hebben we speciaal voor pedagogisch medewerkers een training ontwikkeld. Want spelen met babies, afgestemd op hun ontwikkelingsfase. Hoe doe je dat?

Interacties zonder woorden

In onze training ‘Interacties zonder woorden’ onderzoeken we samen met pedagogisch medewerkers hoe je met spel en aanraking de zintuiglijke ontwikkeling van baby’s kunt stimuleren. Hoe creëer je mogelijkheden voor baby’s om in alle rust en op hun eigen tempo zintuiglijke en sensomotorische ervaringen op te doen? Welke rol vervul je in dit proces als pedagogisch medewerker? En welke materialen kun je hierbij gebruiken? Het is een hele praktische training geworden, die direct handvatten en oefeningen geeft voor het werken in de groep.

Wij stimuleren de pedagogisch medewerkers om eerst goed waar te nemen hoe baby’s bewegen, waar ze behoefte aan hebben en in welke fase van hun ontwikkeling ze zitten . Een goede oefening hierbij is eerst zelf de fases van de baby-ontwikkeling te doorlopen. Van liggen, naar rollen, naar kruipen, naar staan. Door deze ervaring groeit het bewustzijn bij volwassenen. En het voorstellingsvermogen over wat een baby kan en nog niet kan, wordt versterkt.

Spelen met verschillende materialen

In iedere fase heeft de baby een andere stimulering nodig. Als een baby in de eerste maanden alleen nog iets kan vastpakken na een aanraking, kun je het verschillende materialen laten voelen door het tegen de huid van de baby aan te leggen. Later, als het oefent met rollen of tijgeren, kun je materialen iets verder van de baby vandaan te leggen, zodat je hem stimuleert om te oefenen met grijpen en voortbewegen. Als een baby het hoofd kan draaien in de richting van een geluid, kun je het vanuit verschillende richtingen geluidjes laten horen, zodat het leert waar een geluid vandaan komt en ook het draaien van het hoofd oefent.

Qua materialen kun je denken aan: gekleurde stof, dun/doorzichtig papier, houten blokjes, belletjes, lichtjes. Zorg er natuurlijk altijd voor dat de omgeving en het materiaal veilig zijn. Let ook op het contrast van materialen: zacht/hard, zwaar/licht, donker/licht. Deze zijn voor een baby goed te onderscheiden. Breng de materialen tot leven door een spel met de baby op gang te brengen.  Werk daarbij zoveel mogelijk op de grond en dichtbij het kindje, want op die manier kun je het beste contact leggen.

Wil je zelf proberen de zintuigen en het spel van een baby creatief te stimuleren? Kies een materiaal of voorwerp en onderzoek hoe je hiermee de zintuigen van een baby kunt triggeren. Probeer spel-ingangen te vinden en focus op je eigen zintuiglijke waarneming en denk aan de manier van waarneming van een baby. En voor wat extra inspiratie kun je natuurlijk ook naar de mogelijkheden van een workshop of de babyvoorstellingen van Kleintjekunst informeren. Heel veel plezier!

Gerelateerde berichten