Bij Kleintjekunst maken we graag WonderWandelingen. Dan gaan we op stap met de kinderen en pedagogisch medewerkers, in de omgeving van de groepsruimte. Als het even kan heerlijk buiten. De WonderWandelingen worden geleid door kunstenaars, die de kinderen en pedagogisch medewerkers meenemen in een spel van beweging en verhalen, op reis door een wonderland. Tijdens de WonderWandelingen kijken de kinderen op een andere manier naar hun omgeving en gaan ze op onderzoek uit. Tijdens de wandeling krijgen bekende plekken een nieuwe (fantasie)betekenis.

Tijdens zo’n Wandeling in de natuurspeeltuin rondom kinderdagverblijf SamSam in Amsterdam, neemt Tjitske (ontwerpster) de kinderen mee langs magische bomen, lila gras, een wonderwaterval en geheime tunnels. Soms vertelt ze iets dat echt waar is, vaak is het fantasievolle fictie. Op deze manier gaan de kinderen heel goed om zich heen kijken en beginnen ze uit zichzelf te fantaseren over wat er zich allemaal afspeelt op die bekende plekken. Tjitske: “Kijk, overal is water!” Hoe moeten we nu naar de overkant?“ De zandbak, de speelrekken, het grasveld, ze krijgen ineens hele andere betekenissen.

Juist ook voor volwassenen

We doen de WonderWandelingen ook met pedagogisch medewerkers, bijvoorbeeld tijdens studiedagen. Door de opwarming van de aarde kunnen er vreemde natuurverschijnselen optreden. Wat als deze vloer zou overstromen en het water zou tot je knieën komen? Waar zou je als eerste heen vluchten om droog te blijven?

Tjitske vertelt over haar motivatie om de WonderWandelingen te maken: “Iedereen weet dat spelen één van de meest essentiële onderdelen is in de ontwikkeling van een kind. Dit vormt een stevige basis voor de creativiteit, flexibiliteit en sociale interacties in het latere leven van het kind. Toch stoppen we er op een bepaalde leeftijd mee, want dan wordt het ‘gek’. We verstarren en gaan alles ineens heel serieus nemen, schamen ons gemakkelijk en mogen eigenlijk van onszelf geen fouten meer maken. Hierdoor remmen we onszelf en dat heeft veel te maken met gewoontes en ideeën over ‘hoe het hoort’.

Het magische knopje

Humor is een van de weinige middelen die we als volwassene zonder taboe in ons dagelijks leven gebruiken om nog te spelen. Dromen zijn ook bijzonder als je het vanuit dit licht bekijkt, want daar kom je weer een beetje in dezelfde situatie terecht als in de kindertijd. Alles kan zomaar gebeuren zonder dat je het snapt of hoeft te snappen. Het is fascinerend dat dromen uit ons eigen onderbewuste voortkomen.

In de dagelijkse realiteit kunnen we ook meer laten opborrelen uit onze fantasie. Dit kunnen we trainen, bijvoorbeeld door een fantasieverhaal te maken. Hiermee vergroot je je mentale flexibiliteit, maar ook kun je hiermee veel meer op de speelse onbevangen frequentie van kinderen komen en samen opgaan in een wereld die zowel kind als volwassene intrigeert. Bij het maken van zo’n verhaal is het belangrijker te kijken naar wat jezelf leuk vindt, dan te beginnen vanuit wat je denkt dat kinderen leuk vinden. De waarde van wat je overbrengt, zit voor het grootste gedeelte in jouw plezier. En daarna pas op de inhoud, waarbij je natuurlijk wel rekening moet houden met het begripsniveau van de kinderen. Maak een verhaal bij een object of plek die jouw eigen nieuwsgierigheid prikkelt (wat als….) of gebruik humor en vervreemding. Iets heel gewoons wordt een magisch knopje: wat zou er gebeuren als je er op drukt?

Wees vooral niet bang om kinderen in verwarring te brengen. Het is eigenlijk niet zo belangrijk of het waar is of niet. Het is juist een verfrissende situatie als jij als volwassene vol overgave fantasiewerelden kunt verzinnen, die net zoveel bestaansrecht hebben als ‘de realiteit’. Want dit laatste komt eigenlijk alleen maar omdat wij er op die manier naar hebben leren kijken als volwassene.”

Veel mensen denken dat ze het met groepen kinderen te druk hebben om zelf te spelen, maar juist als je deze spier voor fantasie meer traint, wordt het gemakkelijker toepasbaar op ieder moment, waar je ook mee bezig bent. Zo kan ieder moment op de dag een WonderWandeling worden.

Gerelateerde berichten