“Wat doe jij dan de hele dag? Een beetje met kinderen spelen en wat flesjes geven, meer is het toch niet?” “Ondernemen in de kinderopvang? Dat is toch gewoon je zakken vullen?”

Het is een greep uit de vooroordelen die ik de afgelopen jaren als kinderopvangondernemer heb mogen horen. In het begin kon ik er boos om worden – hoe kunnen mensen op deze manier oordelen? Inmiddels ben ik het gaan zien als uitdaging. Pedagogisch medewerker zijn is zoveel meer dan spelen met kinderen, maar gelukkig wordt er wel heel veel met de kinderen gespeeld. Want als daar geen tijd meer voor zou zijn dan is het echt foute boel. Het is haalbaar om je tijd dusdanig te verdelen dat je zonder de kinderen tekort te doen tijd kunt besteden aan extra taken. Het is een kwestie van organiseren en plannen. Maar zeker ook kunnen inspelen op de situaties en flexibel zijn. Wanneer dit een pm’er niet lukt, kijk ik mee waarna er een korte evaluatie volgt en we een stappenplan maken, zodat het in de praktijk wel haalbaar en werkbaar is.

Ik ben de praktijk

“Suusje wat doe jij daar in dat hok?”. Dat hok is mijn kantoor. Deze heerlijke kinderlijke kijk doet mij glimlachen. Maar niet alleen de kinderen stellen deze vraag aan mij, want wat doe ik nou eigenlijk? Ik ben de praktijk, daar ligt mijn kracht. Toen ik met mijn kinderdagverblijf begon, werkte ik zelf alle dagen op de groep. Nog steeds zijn er momenten en dagen dat ik op de groepen bijspring.  Dat blijf ik belangrijk vinden, het contact met de praktijk.

Toch heb ik keuzes moeten maken om een goede onderneming te kunnen draaien. Mijn keuze was daardoor om te stoppen met op de groepen werken . Door deze keuze te maken, kon ik juist veel duidelijker zien hoe de praktijk draaide.  Ik loop overal tussendoor en ik sta stil, ik zit of ik vlieg voorbij. Altijd observeer ik de uitvoering en de sfeer.

De uitvoering van het beleid, de communicatie in het team en ten opzichte van de ouders. Beoordelen van het functioneren in de praktijk en bijsturen waar nodig. De medewerkers laten groeien in hun functioneren. Kinderen observeren, pedagogische adviezen geven, opvoedondersteuning bieden aan ouders.  De planning verzorgen, het aanspreekpunt zijn voor nieuwe klanten, uitleg geven en rondleidingen verzorgen. De start van de opvang verzorg ik altijd volledig zelf. Ook social media en de website bijhouden. Het beleid continu toetsen en waar nodig bijstellen. Oudercontacten onderhouden en ook met de oudercommissie de lijnen kort houden, op de hoogte blijven van de wet- en regelgeving en die creatief in de praktijk blijven doorvoeren en vertalen, steeds weer mogelijkheden zien of creëren. Gesprekken met GGD-inspecteurs, de gemeente, specialisten, accountant, de boekhouding verzorgen, inkoop doen en ook het onderhoud van de locatie. Soms zit ik lange dagen in mijn ‘hok’. Soms heb ik het gevoel dat ik tekort schiet en andere dagen ben ik heerlijk chaotisch bezig en loopt alles als een trein. Het is maar net wat je ‘wilt’ zien.

Gerelateerde berichten