De kinderopvang heeft steeds meer oog voor kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Een van de inspectiepunten luidt: ‘Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.’ Dat lijkt mij een goede ontwikkeling maar er is een groep kinderen die in mijn ogen meer aandacht verdient, nl. de groep van ex-couveusekinderen.

Zo snel mogelijk in een couveuse

Couveusekinderen zijn de wedstrijd, hun leven, met 1-0 achter gestart. Dit zijn kinderen die niet direct bloot op de borst van hun moeder konden starten. Maar omdat ze te vroeg, te klein of ziek geboren zijn, zo snel mogelijk in een couveuse moesten. Als moeder van een veel te vroeg geboren tweeling (geboren met 27 weken) ben ik, zoals men het noemt, een ervaringsdeskundige. Mijn tweeling behoort tot de groep ex-couveusekinderen. Na de geboorte hebben zij de eerste maand op de Intensive Care Neonatologie (ofwel NICU) gelegen. Daarna verbleef mijn zoontje nog 2 maanden en zijn tweelingzusje nog 3 maanden op de normale couveuseafdeling. Met deze ervaring wilde ik iets doen en om die reden heb ik mij aangemeld als vrijwilliger bij de VOC (vereniging voor ouders van couveusekinderen) voor het team Informatie en Ervaring. Eén van onze activiteiten is dat wij een informatiebijeenkomst voor de kinderopvang ontwikkelen.

Tijdig registreren, signaleren en verwijzen

Maar waarom is dit nodig? Aan mijn (ex-couveuse)kinderen zie je niets en merk je niets. Ze zijn intussen 5,5 jaar en zitten in groep 3. Hun ontwikkeling verloopt goed, maar helaas is dat niet bij alle ex-couveusekinderen het geval. Een slechte start kan veel en grote gevolgen hebben voor hun verdere ontwikkeling. Bij zeer premature kindjes zijn bijvoorbeeld de longen nog niet voldoende gerijpt waardoor ze de eerste tijd ondersteund worden bij de ademhaling. Drinken gaat nog niet zelfstandig en gebeurt via een sonde. Ook mijn tweeling heeft door deze start een vergrote kans op bijvoorbeeld ADHD. Ieder ex-couveusekind heeft een eigen heftig verhaal. Wij willen deze kinderen niet in een hokje plaatsen. Ooit in de couveuse gelegen? Het is wel een erg druk kind, dus ja, ADHD! Desondanks willen wij wel dat professionals zich bewust zijn van hun start en de mogelijke gevolgen voor de verdere ontwikkeling. Tijdig registreren, signaleren en verwijzen. De VOC denkt met je mee.

Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. Deze groep ouders heeft doorgaans een zeer heftige tijd achter de rug. Moeders en vaak ook vaders van deze kinderen hebben vaak psychische klachten en zeer regelmatig wordt er bij deze groep moeders PTSS (Posttraumatisch Stressstoornis) gediagnostiseerd. Zo’n heftige start zonder roze wolk kan grote gevolgen hebben. Zo is bijvoorbeeld het percentage echtscheidingen onder deze doelgroep ouders ook hoger.

Informatieavond van VOC

Het doel van de informatieavond die wij samen met de VOC willen geven, is expliciete uitleg geven over vroeggeboorte en de gevolgen hiervan:
* Wat is precies een vroeggeboorte.
* Welke gevolgen kan een vroeggeboorte hebben op kinderen.
* Waar lopen ouders van te vroeg, te klein en ziek geboren kinderen tegen aan in de kinderopvang.
* Observeren en kindvolgsystemen bij ex-couveusekinderen

En natuurlijk is er ruimte voor de wensen vanuit de groep die op de avond zelf naar voren komen. Daarnaast vertellen wij graag over alle zaken waar de VOC zich mee bezig houdt. Zo wordt de VOC vrijwel geheel gefinancierd door lidmaatschapsgelden en giften. De VOC geeft per kwartaal een mooi tijdschrift genaamd ‘Kleine maatjes’ uit. Dit is een informatief blad vol persoonlijke ervaringen van couveuseouders. Het is zeker de moeite waard om als professionalte lezen, als je een ex-couveusekindje in de groep krijgt. Een stuk begrip van jouw kant als pedagogisch medewerker voor de moeilijke start van een kind, kan het vertrouwen in jouw kinderopvang versterken.

Ik zou zeggen, vraag de eigenaar of directeur van jou kinderopvangorganisatie om lid te worden van de  VOC zodat jullie meer te weten komen over couveusekinderen. En zodat al het goede werk wat de VOC doet, voortgezet kan worden! Vergeet niet te informeren naar de mogelijkheid om eventueel een team ‘Voorlichting en Ervaring’ te laten vertellen tijdens een studiedag. Hopelijk tot snel!

Gerelateerde berichten