De zomervakantie zit er alweer op en ik heb volop genoten van de lange bso-dagen. Genoten van leuke activiteiten, grappige invallen en gezellige gesprekken. Daarnaast heb ik ook genoten van de andere rollen die kinderen in een vakantie krijgen of op zich nemen en hoe ze daar van groeien.

Iedere week een andere groep

Iedere week zijn er kinderen op vakantie of juist weer terug, waardoor de groepssamenstelling iedere week anders is. Daarnaast worden bij ons de twee oudste groepen tijdens vakanties regelmatig samengevoegd of gemengd. Zo ontstaat er iedere week een andere groep.

Verschillende rollen

Binnen een groep heeft ieder kind zijn eigen plekje, zijn eigen rol in de groep. Deze rollen ontstaan naar mate een groep langer draait en veranderen regelmatig. Een kind kan meerdere rollen in een groep hebben. Zo heb je de leeftijdsgebonden rollen als oudste en jongste. Andere rollen hebben te maken met het karakter van kinderen en hoe zij zich in de groep opstellen. Zo zijn Timo en Thijs bij mij de oudsten in de groep. Daarnaast hebben zij ook een leidersrol, die ze allebei op hun eigen manier invullen. Zo is Timo degene die de leiding neemt bij het kiezen van activiteiten. Hij draagt verschillende ideeën aan, laat de groep stemmen en zet het benodigde materiaal klaar. Thijs is dan juist weer degene die kijkt of de teams eerlijk zijn en hij moedigt de anderen aan en helpt tijdens het spel.

Een keer de oudste zijn

De eerste twee weken van de zomervakantie was de 9-jarige Davey een keer de oudste. Eigenlijk was Wouter de oudste, maar die voelt zich fijn bij de rol van volger. Davey kreeg dus volop de kans om de rol van oudste en vooral de rol van leider op zich te nemen. Ik vond het geweldig om te zien hoe serieus hij dat nam. Hij heeft  wel 100 keer trots geroepen dat hij nu de oudste was en nam allerlei taken op zich. Hij heeft nog nooit zo serieus opgeruimd en deed erg zijn best om de jongere kinderen dingen uit te leggen en te helpen. Het mooiste was nog wel toen hij in het park naast me kwam staan en heel serieus zei “ Ik houd wel mee in de gaten of ze het goed doen, Mariël” (we waren stokken aan het verzamelen om fikkie te stoken). Prachtig, al moest ik wel mijn lach even inhouden.

Mijn eigen rol

In zo’n vakantie verandert mijn eigen rol ook regelmatig. De ene dag kan ik een stapje terug doen, lekker tussen de kinderen staan en hebben zij eigenlijk geen ‘leidster’ nodig. Andere dagen moet ik juist vaker naast of boven de groep gaan staan. Soms om dingen uit te leggen, bijvoorbeeld waarom de 9-jarige Daan met ADHD soms erg boos reageert. Soms om conflicten op te lossen die ontstaan als een kind de leiding wilt nemen op een onhandige manier. Ieder dag is de groep anders en is het weer opnieuw aftasten wat de groep die dag van mij nodig heeft.

Nu weer normaal

Daarom vind ik het stiekem ook wel weer fijn dat de vakantie weer voorbij en ik weer gewoon lekker met mijn eigen groep aan de slag kan. De eerste weken was het vaak nog letterlijk en figuurlijk even worstelen met al die rollen. Na zes weken vakantie moet iedereen zijn plekje in de groep weer even vinden. Ook de leidersrollen en ieders plek in de rangorde staan weer ter discussie (over die rangorde schrijf ik meer in mijn volgende blog). Inmiddels hebben de meeste kids hun plekje in de groep weer gevonden en keert de rust in de groep terug. Heerlijk! Tot volgende keer!

Gerelateerde berichten