Een nieuw schooljaar is gestart of staat voor de deur. Met veel ‘nieuwe’ kinderen; kinderen die nieuw op de bso komen en ook kinderen die naar een nieuwe groep gaan. Al die nieuwe kinderen hebben in het begin van het schooljaar net wat extra aandacht nodig zodat zij zich snel op hun gemak voelen.

Basisbehoeften nieuwe kinderen

Naast duidelijkheid over op welke groep je zit, waar die groep is en welke pedagogisch medewerkers er werken, hebben de kinderen in een groep verschillende basisbehoeften. De drie belangrijkste hiervan zijn: erbij horen, invloed uit kunnen oefenen en vrienden in de groep hebben. Pas wanneer aan deze drie basisbehoeften voldaan is, voelen kinderen zich veilig en op hun gemak, en kunnen zij volop spelen en ontdekken op de bso. De moeite waard dus om in die eerste weken extra op deze basisbehoeften te letten.

Erbij horen

Een kind dat nieuw in de groep komt, kijkt op welke manier hij erbij kan horen. Hij observeert de gang van zaken en zal zich in het bestaande patroon voegen. Hij wil bijvoorbeeld dezelfde kleding als anderen aan of wil net zo grappig of sportief zijn als de andere kinderen. Een nieuw kind wil ook weten hoe het op de bso werkt. Wat gaan we doen, wat mag wel en niet en welk gedrag vindt de rest van de groep normaal? De meeste kinderen kunnen al deze zaken prima zelf uitvogelen, sommige kinderen zijn sociaal wat minder handig en hebben hier wat hulp bij nodig, iets om als pm’er goed op te letten.

Invloed uitoefenen

Voor ieder kind is het belangrijk om gezien en gehoord te worden, en om te ervaren dat je mening ertoe doet. Een kind wil dan ook graag meedenken en meebeslissen in de groep, bijvoorbeeld over activiteiten. Moedig ‘nieuwe’ kinderen actief aan om hun mening te geven, neem ze serieus en moedig de andere kinderen in de groep aan naar nieuwe kinderen te luisteren en zet af en toe hun ideeën extra in het zonnetje. Je ziet ze dan groeien.

Vrienden

Een eigen vriend op de bso maakt de groep veiliger en overzichtelijker. Het vormt een beschermende factor tegen ruzie en versterkt het zelfvertrouwen. Vaak kennen kinderen die nieuw op de bso zijn al andere kinderen in de groep, omdat ze op dezelfde school zitten. Door als pm’er over die connectie te praten zullen kinderen zich sneller vertrouwd voelen. Praat bijvoorbeeld eens over welke juf of meester iedereen heeft. Het kan ook helpen om nieuwe kinderen een maatje te geven dat het nieuwe kind wegwijs maakt op de groep. Soms leidt dit ook echt tot vriendschap, maar in ieder geval leert een ‘nieuw’ kind zo snel andere kinderen kennen en heeft hij de eerste dagen een extra houvast.

Meer weten?

Meer weten over groepsvorming, veiligheid in een groep en welke rol jij als pm’er daarin kunt spelen? Kijk dan eens in het dossier ‘Werken met groepen’ van het NJI 

Gerelateerde berichten