Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Maar sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig. Hoe herken je deze kinderen in jouw groep? Hoe begeleid je ze het beste? En hoe kun je hun ouders verder helpen? Het programma Alert4you ondersteunt pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en verstevigt de samenwerking met jeugdzorg. Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek naar Alert4you. Hun conclusie: het werkt!

Professionalisering pedagogisch medewerkers

Alert4you helpt pedagogisch medewerkers in de kinderopvang om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroeg te signaleren. Met ondersteuning van professionals uit de jeugdzorg kunnen zij deze kinderen en hun ouders vervolgens goed begeleiden. Hierdoor voorkom je dat de problemen van kinderen verergeren en zwaardere hulp nodig is.

Alert4you effectief

Onderzoekers van het Kohnstamm Instituut vroegen aan beleidsmedewerkers, pm’ers, jeugdhulpprofessionals en ouders naar hun ervaringen met Alert4you.

Kerncompetenties

De coaching en ondersteuning door de experts ‘van buiten’ blijkt effectief. Pedagogisch medewerkers ontwikkelen deze vier kerncompetenties:

  • Kennis van de ontwikkeling van kinderen
  • Omgaan met opvallend gedrag
  • Hulp vragen
  • Omgaan met ouders van kinderen met opvallend gedrag

Zelfvertrouwen

Maar het effect van Alert4you is breder: het zelfvertrouwen van pedagogisch medewerkers groeit, zij stellen betere vragen, ervaren dat hulp vragen geen teken van zwakte is, durven nieuwe aanpakken uit te proberen en leren beter ‘kijken’. Bovendien leren jeugdhulpspecialisten steeds beter om pedagogisch medewerkers te ondersteunen in het omgaan met kinderen en hun ouders. Ook ontstaat er meer regionale samenwerking.

De structurele kwaliteitsverbetering komt niet alleen ten goede aan de kinderen met die extra ondersteuning nodig hebben, maar uiteindelijk aan alle kinderen in de groep.

Samenwerken op de groep

De kracht van Alert4you is de gelijkwaardige samenwerking tussen jeugdhulpprofessionals en pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers vinden het fijn om sámen op de werkvloer staan en niet van bovenaf te horen wat ze moeten doen. Mooi is bovendien dat zij leren om op een andere manier naar een kind te kijken. Dus niet: welk probleem heeft dit kind? Maar: welke vraag heeft dit kind? Een ander belangrijk aspect van Alert4you is dat de ouders volwaardig partner zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen met de professionals.

Extra expertise op de werkvloer – ook voor bso en basisschool

Alert4you richt zich op de kinderdagverblijven. Maar wat voor kinderen, medewerkers en ouders van het kinderdagverblijf werkt, werkt natuurlijk ook voor de bso en de basisschool. Daarom kunnen nu ook pedagogisch  medewerkers  op de bso en leerkrachten in het basisonderwijs op de werkvloer door professionals uit de jeugdzorg gecoacht worden. Je leest hier meer over op: www.pedagogischpact.nl/extra-expertise-op-de-werkvloer.

Ambassadeurs

Wil jij voor jouw kinderopvangorganisatie ook gebruik maken van expertise ‘van buiten’? Neem dan contact op met de ambassadeur van PACT voor Kindcentra in jouw regio. Hij/zij helpt jou graag verder! Je vindt de ambasadeurs, met hun contactgegevens, hier: www.pactvoorkindcentra.nl/de-mensen-van/ambassadeurs.

Meer informatie over het onderzoek

Alert4you-onderzoek (pdf)

Bron: kohnstamminstituut.nl

Gerelateerde berichten