In bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten werkt een buurtsportcoach actief samen met kinderopvang. Toch is niet iedere professional in de kinderopvang bekend met het werk van de buurtsportcoaches. Wil jij weten hoe je in contact kunt komen met de buurtsportcoach in jouw gemeente om samen activiteiten te ontwikkelen? Lees dan snel verder.

Het ontstaan van de buurtsportcoach

Buurtsportcoaches leggen verbindingen tussen scholen, kinderopvang en sport- en beweegaanbieders. Of ze verzorgen sport- en beweegactiviteiten voor kinderen op school(pleinen) of bij de opvang.

De buurtsportcoach bestaat al sinds 2008, maar had toen een andere naam: ‘combinatiefunctionaris’. Deze combinatiefunctionarissen maakten ook al de verbinding tussen onderwijs en sport-, beweeg- en cultuuraanbieders. Zodat meer kinderen konden deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten onder en na schooltijd.

Vanwege het succes van de regeling heeft de toenmalige minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012 de regeling verbreed. En meteen ook de naam ‘buurtsportcoach’ in het leven geroepen. In 2019 is de regeling nog verder uitgebreid. Inmiddels werken er maar liefst 5.800 buurtsportcoaches in Nederland.

Verschillende functienamen en verschillende rollen

De buurtsportcoaches worden niet overal hetzelfde genoemd. Ze hebben ook functienamen als: sportcoach, combinatiefunctionaris, beweegcoach of talentcoach. En ze werken ook niet allemaal op dezelfde manier. In de ene gemeente begeleiden de buurtsportcoaches zelf de beweegactiviteiten. In de andere gemeente werken ze meer als makelaar of verbinder. Ze helpen bijvoorbeeld de kinderopvang contact te zoeken met plaatselijke sportverenigingen.

Als (potentiële) lokale samenwerkingspartner kun je invloed uitoefenen op al deze keuzes. Ga in gesprek met de gemeente of de werkgever van de buurtsportcoaches. Dat is vaak een lokale of provinciale sportservice-organisatie. Geef aan waarom jij gebruik zou willen maken van de buurtsportcoach, op basis van welke behoefte en hoe je bereid bent om daarin te investeren met cofinanciering, tijd of op een andere manier. Buurtsportcoaches hebben een opdracht vanuit de gemeente, maar die wordt meestal jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van beleid en behoefte.

Hoe kom je in contact met de buurtsportcoach?

Wil je als professional in de kinderopvang samenwerken met of verwijzen naar sport- of beweegaanbieders in de wijk? Of wil je weten of er een geschikt beweegaanbod is in de wijk voor een bepaalde doelgroep? Neem dan contact op met de buurtsportcoach in jouw gemeente. Als je nog geen contactgegevens hebt, dan vind je die meestal via de website van de gemeente (afdeling Sport) of van de lokale sportuitvoeringsorganisatie.

Soms zijn de buurtsportcoaches in dienst van de gemeente, maar ze kunnen ook werken voor de sportservice-organisatie, een welzijnsorganisatie of een onderwijsinstelling. In kleine gemeenten zijn de buurtsportcoaches soms in dienst van de provinciale sportorganisatie.

Meer weten? Neem voor vragen over de inzet van sport en bewegen in de kinderopvang contact met mij op.

Gerelateerde berichten