Waar heb jij vandaag behoefte aan? Dat is de vraag waar ik een coaching mee start. Of het nu binnen mijn eigen kinderdagverblijf is of bij een andere kinderopvangorganisatie. Het coachen vind ik super mooi én leuk om te kunnen en mogen doen. Ik zie het coachen namelijk als een mooie tool om een pedagogisch medewerker zichzelf te laten ontwikkelen, het beste in de pm’er naar boven te halen,  vanuit de eigen wensen én mogelijkheden.

De omgeving is bepalend

Iedere coaching die ik mag geven is anders; ik hanteer niet één standaard werkwijze in het coachen. Omdat dat, in mijn beleving, niet kan. Iedere pm’er is anders én heeft andere behoeftes. De ene pm’er kan zichzelf verder ontwikkelen door samen te gaan zitten en te gaan praten, de ander is liever in beweging. Wél vind ik de omgeving bepalend voor het gevoel van een coachingsessie. Daarom heb ik een heerlijke huiskamer gecreëerd in ons kinderdagverblijf,  waar we in alle rust samen kunnen gaan zitten voor een coachingsessie. Maar wanneer een pm’er liever samen met mij de buitenlucht in wil gaan, dan doen we dat. Het voordeel van zelf eigenaresse zijn van een kinderdagverblijf én de rol van coach vervullen, is dat ik zelf zicht heb op de planning en de invalmogelijkheden. Daardoor kan de coaching in alle rust buiten de dagelijkse werkzaamheden van de pm’ers om kan plaatsvinden.

Leren door te doen

Ook coach ik veel tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de pm’ers; er doen zich dagelijks mooie coachingskansen voor. Daar de pm’er in meenemen vind ik mooi én effectief. Zo kunnen we dan samen heel ‘makkelijk’ werken aan de eigen doelen van de pm’er of de leidinggevende. Ik wil niet generaliseren, maar de meeste pm’ers leren het makkelijkste door te doen, gewoon doen. Daar sluit ik bij aan; samen het dagelijkse spel van de kinderen meenemen in de coaching werkt helder en is zinvol. Je ziet dan direct effect op de hele groep én een pm’er groeit in haar kwaliteiten. Want hoe fijn is het wanneer je als pm’er ervaart dat je rust binnen de groep weet te bereiken én vast kunt houden? Hoe fijn is het wanneer je als pm’er weet hoe je een kind spel kan aanbieden dat aansluit op zijn of haar belevingswereld? Dat is toch genieten? Daar gaat het toch om? Die pedagogische dagelijkse kwaliteit én het plezier.

Behoefte vaststellen

Voordat ik start met het coachen van pm’ers of leidinggevenden stel ik een aantal vragen: ‘Waar heb jij behoefte aan?’, ‘Wat wil jij met de coaching bereiken?’, ‘Welke doelen wil jij voor jezelf met de coaching behalen?’ En zeker zo belangrijk: ‘Hoe wil de gecoachte zichzelf voelen aan het einde van de coaching én hoe wil de gecoachte de behaalde resultaten gaan vieren.’ Want successen moet je vieren toch?

Aan de hand van het eerste coachingsgesprek bepaal ik samen met de pm’er of de leidinggevende hoe we de coaching vorm kunnen gaan geven. In de coaching maak ik gebruik van verschillende tools; zo kan ik gebruik maken van filmopnames, rollenspel, spreuken, vragenspel, wandelen, of samen in de praktijk situaties doorlopen op een coachende manier.

Geen adviezen geven

Wat ik vooral heb geleerd is dat je als coach geen adviserende rol vervult. Als coach ben je vooral het hulpmiddel dat de vragen stelt zodat de gecoachte zelf kan ontdekken hoe zij zichzelf kan ontwikkelen, waar de belemmeringen liggen of waar juist  het talent en de passie zit. Dat was én is soms zeker wel wennen voor mij. Zeker wanneer ik binnen mijn eigen team coaching geef, kan ik soms in mijn eigen valkuil van adviseren vallen. Wat mij daarin helpt, is zelfreflectie. Wat ging goed, wat kan beter? Ook vraag ik als coach feedback aan de gecoachte, hoe hebben zij de coaching ervaren? Daar leer ook ik weer van én daardoor kan ik mezelf als coach ook verder ontwikkelen.

Wat maakt jou blij als coach?

Het coachen geeft mij positieve energie, ik geniet van het samen mogen ontdekken waar de mooie kwaliteiten verstopt zitten. Ik geniet wanneer ik een gecoachte vooruit kan en mag helpen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en groei. Hoe mooi is het wanneer een gecoachte van een belemmerende gedachte naar een helpende gedachte kan groeien? Een gecoachte ziet groeien in haar eigen persoonlijkheid? Haar eigen passie en talenten zien ontdekken én in weten te zetten?

En hoe mooi is het als je als coach ziet hoe de pm’ers steeds meer het pedagogisch beleid begrijpen én weten te vertalen in de dagelijkse praktijk, dankzij hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar ook dat een leidinggevende zichzelf kan ontwikkelen door de coaching én daardoor aan kan sluiten bij de behoeftes van het team, een team weet te motiveren én kan laten samenwerken vanuit één en dezelfde visie en beleid. Dat een leidinggevende in zichzelf de rust en kracht ervaart in het leidinggeven aan een team of meerdere teams. Waardoor de leidinggevende het leidinggeven als plezierig en effectief ervaart, waardoor de pm’ers genieten van hun vak, waardoor de kinderen genieten op het kinderdagverblijf én de ouders tevreden zijn.

Ja daar geniet ik van. Want uiteindelijk komt alles (voor mij) weer terug bij de kinderen.

Wat maakt jou blij als coach?

Gerelateerde berichten