Ga eens terug naar het afgelopen teamoverleg. Ongetwijfeld hebben jullie met het team een onderwerp of gebeurtenis met elkaar besproken of geëvalueerd. Waar lag de focus van het team? Werd er vooral over problemen of juist oplossingsgericht gesproken met elkaar?

Een voorbeeld

Bij kinderopvang De Muizen evalueren ze tijdens het teamoverleg de onlangs georganiseerde ouderavond, waar een aantal zaken niet goed verliepen. De volgende uitspraken van de pm’ers zijn tijdens het teamoverleg te horen; “Wat een slechte ouderavond”, “Waarom heb jij de spreker de verkeerde tijd doorgegeven?”, “Jij zou toch de beamer regelen?” “Wie had bedacht om deze spreker uit te nodigen?” Vervolgens ontstaat er een flinke ‘ping-pong’-discussie over waar het allemaal fout ging. Herkenbaar?

Je krijgt wat je uitzendt

Praten over en het analyseren van problemen (‘waar ging het fout?’) kan leiden tot discussies, verwijten, irritaties, roddelen, elkaar de schuld geven, niets durven zeggen of elkaar overschreeuwen. Dit kost het team veel energie en levert meestal weinig op. Het probleem wordt er soms nog groter van. Bovendien is gedrag besmettelijk; je ontvangt wat je uitzendt. Met oplossingsgericht taalgebruik kan je deze neerwaartse spiraal met het team doorbreken en komen tot een succes-spiraal. Focussen op problemen versterkt problemeno, focussen op oplossingen creëert oplossingen.

Erken en accepteer

Het probleem dan maar wegwuiven of bagatelliseren? Zeker niet! Een probleem erkennen en accepteren hoort ook bij oplossingsgericht werken. Een probleem is een probleem zolang je er nog geen oplossing voor hebt gevonden.

Ben je een DIP-er of een DIM-er?

De focus richten op oplossingen noemen we DIM-men, oftewel Denken In Mogelijkheden. Probleemgericht denken noemen we DIP-pen oftewel; Denken In Problemen. Zet bij het kijken naar problemen je oplossingsgerichte bril op en focus op mogelijkheden en doelen. Ontdek wat voor jou en het team goed werkt. Besmet je team en ouders met het DIM-virus! Als je in je team merkt dat jullie probleemgericht bezig zijn, zeg dan: “Even dimmen, we zitten te dippen”.

Stel oplossingsgerichte vragen: maak van een probleem een wens!

In het bovenstaande voorbeeld zou het team van kinderopvang De Muizen oplossingsgerichte vragen kunnen bedenken om het team in een oplossingsgerichte modus te zetten in plaats van te discussiëren over wat er niet goed ging. Bijvoorbeeld: “Wat gaan we de volgende keer anders doen, zodat de ouderavond wel een succes is?” Met deze methode kun je elkaar uitnodigen om actief mee te denken naar het zoeken van oplossingen. Het is zonder oordeel en veroordeel, en het geeft commitment in het daadwerkelijk uitvoeren van de oplossingen. Moedig elkaar aan en nodig elkaar uit, zodat iedereen gaat nadenken over mogelijke oplossingen en doelen. Wat kan wel? Wat zouden we graag anders willen? Wanneer zijn wij en de ouders tevreden? Dit geeft energie, de juiste richting en beweging in het team!

Oplossingsgericht werken is een andere manier van kijken naar problemen, situaties, de wereld en naar mensen. Deze methode komt oorspronkelijk uit de psychotherapie en wordt inmiddels ook succesvol toegepast in coaching, opleidingen en in organisaties op de werkvloer. Oplossingsgericht communiceren heeft veel raakvlakken met Omdenken.

Trainingen Oplossingsgericht communiceren voor de kinderopvang

Speciaal voor de kinderopvang ontwikkelden wij de training Oplossingsgericht Communiceren op de werkvloer. In deze praktische training leren pm-er’s  en/of leidinggevenden hoe zij probleemgerichte communicatie kunnen ombuigen naar oplossingsgerichte communicatie. Zowel met ouders als collega’s.

De belangrijkste tips om Oplossingsgericht te Communiceren op de werkvloer;

 • Zet je oplossingsgerichte bril op; houd de focus op oplossingen in plaats van op het probleem.
 • Richt je op de toekomst in plaats van het verleden. Wat wil je bereiken?
 • Werk in kleine stappen naar de oplossing.
 • Ga ervan uit dat ieder persoon en/of team beschikt over voldoende competenties en vaardigheden om tot oplossingen te komen.
 • Als iets werkt, doe het dan vaker.
 • Als iets niet werkt, doe het dan anders.
 • Stel oplossingsgerichte vragen.
 • Vier de succesmomenten met elkaar.
Confriends | 0204822600 | | Website | + berichten

Wij zijn Eileen Kalkman en Miranda Rep van Confriends. Samen met ons team ontwikkelen en verzorgen wij met veel plezier trainingen en trajecten op de werkvloer in de kinderopvang. Met onze aanpak zorgen we met elkaar voor een vitale kinderopvang.

Confriends inspireert en zet medewerkers in beweging! Onze trainingen, trajecten en workshops zijn praktisch en prikkelend. Wij verzorgen trainingen en trajecten op het gebied van;

 • Effectief communiceren en samenwerken op de werkvloer; zowel met collega's als met ouders.
 • Arbo, tiltraining, gezond werken en vitaliteit; preventie van ziekteverzuim.
 • Sterk in werk; persoonlijk leiderschap, Train je mindset, werkplezier
 • Spelenderwijs Bewegen, Lekker Fit! en Beweegkriebels; ontwikkelingsgericht bewegen en gezonde leefstijl voor kinderen borgen in het dagritme.

Bel of mail ons gerust, we denken graag met je mee!

Gerelateerde berichten