Lezen vergroot de woordenschat en de taalvaardigheid van kinderen. Maar het is niet alleen goed voor de taalontwikkeling. Lezen stimuleert ook de sociale en emotionele ontwikkeling. En jongeren die goed en veel lezen hebben betere kansen in de maatschappij. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van lezen en naar hoe je lezen kunt stimuleren. Lees erover in dit blog.

Lezen bevordert de sociale en emotionele ontwikkeling

Kinderen die fictie-boeken lezen kunnen zich beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. Het hersengebied dat ze daarvoor gebruiken, wordt namelijk gestimuleerd door ervaringen waar ze over lezen. Dus niet alleen door wat ze zelf echt meemaken. Dat is te zien op mrsi-scans: dezelfde hersengebieden worden actief bij eigen ervaringen als bij ervaringen waarover je leest.

Goed kunnen lezen vergroot de maatschappelijke kansen van kinderen

Jongeren die goed kunnen lezen, vinden makkelijker een baan, verdienen een hoger salaris en hebben betere uitzichten op een succesvolle loopbaan.

Wat je kunt doen om lezen te bevorderen

Genoeg redenen om lezen te bevorderen in je gastgezin, peuteropvang, kinderdagverblijf of bso. Ons doel is tenslotte om kinderen de beste start in het leven te geven.

Positieve of negatieve spiraal – plezier in lezen

Kinderen die veel lezen, kunnen steeds beter lezen, krijgen er steeds meer plezier in en gaan daardoor steeds vaker lezen. Andersom geldt het omgekeerde. Kinderen die weinig lezen, vinden lezen lastig en daardoor niet leuk, en zij gaan dus steeds minder lezen.

De positieve spiraal bereik je door kinderen te stimuleren om vaak te lezen. Voor hun plezier en niet omdat het moet. En dat doe je door:

  • Veel voor te lezen en met de kinderen te praten over het verhaal. Interactie is heel belangrijk. Stel bijvoorbeeld vragen over de illustraties, de personages en de gebeurtenissen in het verhaal.
  • Te zorgen voor veel boeken op de groep of in je gastgezin.
  • Ouders voor te lichten over het belang van lezen. In tussendoorgesprekjes bij de overdracht, door een workshop of ouderavond over dit onderwerp te organiseren of bijvoorbeeld een ouderthematafel in te richten. Als (groot)ouders vaak zelf een boek lezen, waar de kinderen bij zijn, zullen ze dat imiteren. Ook een goed gevulde boekenkast en regelmatige bezoekjes aan de bibliotheek helpen mee aan de positieve spiraal.

Een paar interessante leesweetjes:

Baby’s die, als ze 9 maanden oud zijn, meer dan 10 minuten per dag worden voorgelezen, hebben een 2,5 keer zo grote kans om met een voldoende woordenschat aan school te beginnen.

In voorleesboekjes voor baby’s en peuters staan gemiddeld 129 woorden en in prentenboeken gemiddeld zo’n 214 woorden. Als ouders of medewerkers in de kinderopvang dagelijks één boekje voorlezen, komen kinderen in hun eerste 5 levensjaren met 296.660 extra woorden in aanraking. En hierbij is alleen nog maar de taal uit het boekje meegerekend en niet de gesprekjes die je tijdens het voorlezen voert. Het aantal woorden dat tijdens het voorlezen wordt aangereikt, ligt dus nog een stuk hoger.

Het taalgebruik in boeken is vaak rijker, veelzijdiger en ingewikkelder dan spreektaal. In prentenboeken komen zelfs bijna evenveel weinig gebruikte woorden voor als in gesprekken tussen twee hoogopgeleide volwassenen.

Het positieve resultaat van voorlezen groeit als er vormen van herhaling zijn. Als je bijvoorbeeld hetzelfde verhaal meerdere keren voorleest, of als dezelfde woorden vaker voorkomen in het verhaal. Dan leren kinderen niet alleen meer woorden, maar snappen ze ze ook beter.

Heb je nog ruimte in je boekenkast op de groep? Bestel een boekenpakket bij ons!

In onze webwinkel presenteren wij drie boekenpakketten, verzorgd door de Verhalenwinkel. Een pakket voor baby’s en dreumesen (0 – 1,5 jaar), een pakket voor peuters (1,5 – 4 jaar) en een pakket voor op de bso (4 – 12 jaar). Je kunt bij elk pakket aangeven of je een boek zelf al hebt; daarvoor in de plaats krijg je een andere titel.

Je kunt ook je wensen opgeven (leeftijd, soort boek, thema) en de Verhalenwinkel een prachtig boekenpakket op maat laten samenstellen.

 

Gerelateerde berichten