In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig een kinderopvangorganisatie overgenomen. Gemiddeld nemen we ieder jaar een organisatie over. Iedere keer is dat weer een leerschool… Wat heb ik hiervan zoal geleerd:

Onzekerheid is je grootste vijand

Bij een overname is er altijd een onzekerheid bij de te overnemen organisatie. Afhankelijk van hun voorgeschiedenis zitten het team en soms ook de ouders al tijden in onzekerheid. Blijft de organisatie voortbestaan? Gaan we failliet? Worden we ontslagen? Kunnen mijn kinderen nog wel opgevangen worden? Het wegnemen van deze onzekerheid op de grote lijnen is de eerste prioriteit. Mensen gedijen nu eenmaal niet goed in onzekerheid.

Heb aandacht voor het verleden, maar niet teveel

De organisatie die is overgenomen heeft een verleden. Dat is het kader van waaruit zij de wereld in kijken. Regelmatig hoor je dan ook: “Vroeger ging het zo” of “Vroeger deden we dit of dat”. Het is uiteraard goed om hier naar te luisteren, maar niet te lang. Om een overname succesvol te laten verlopen, moeten de mensen zich ook realiseren dat dingen zullen veranderen. Wellicht niet in hoog tempo, maar alles laten zoals het was, is geen optie. Dan zou er namelijk ook geen noodzaak voor een overname geweest zijn. Bij organisaties die het financieel zwaar hadden voor de overname kunnen mensen dit nog wel begrijpen. Maar bij organisaties waar in de ogen van de medewerkers ‘ niks aan de hand was’, is dit een lastig punt.

Plan direct een tweede teamavond in

En daar zit je dan, op een teamavond met het nieuwe team. Verwachtingsvol kijken ze je aan. Wie zijn dat? Wat komen die mensen doen? Wat kunnen we verwachten? Maar vooral gonst de spanning en onzekerheid door de ruimte. Afhankelijk van het voorbereidingswerk door de directie van de overgenomen partij zitten mensen vol spanning bij de eerste kennismaking. Die eerste avond is dan ook echt alleen maar bedoeld om elkaar af te tasten, een gezicht te geven. Op deze avond wordt ook de eerste veiligheid geboden aan het team: de locatie blijft bestaan, mensen verliezen wel of niet hun baan en wij, je nieuwe moederorganisatie wordt niet gerund door monsters. Pas een paar dagen daarna, als de eerste spanning is gezakt, kan er inhoudelijk gesproken worden. Plan daarom direct vast een vervolggesprek in.

Laat tijdelijk de werkwijze voortbestaan maar ga binnen een halfjaar aan de slag

De eerste weken zijn al spannend genoeg. Het geeft zowel de medewerkers als de ouders rust om dan niet direct met allerlei grote veranderingen op de proppen te komen. Geef ze even de tijd om vertrouwen te krijgen, te merken dat de wereld doordraait en dat de kinderen nog steeds dezelfde kinderen zijn. Maar, zorg wel dat je binnen een paar weken signalen afgeeft over de veranderingen die je wilt gaan doorvoeren. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid maar draagvlak is essentieel. Geef je nieuwe team even de tijd om aan de voorgenomen wijzigingen te wennen en ga vervolgens binnen een paar maanden met de eerste wijzigingen aan de slag.
Oftewel, wees duidelijk maar heb ook wat geduld.

Gerelateerde berichten