“Kinderen zijn helemaal het einde voor mij, maar ouders…. Ik vind ze knap lastig soms”, verzucht de pedagogisch medewerker. “Ik weet vaak niet wat ik aan moet met al die vragen die ze me stellen bij het brengen en halen. Ik ben toch geen opvoedloket?”, vult haar collega aan.

Pedagogisch partnerschap – hoe doe je dat?

Zeg eens eerlijk? Zijn ouders voor jou een lust of eerder een lastig bijproduct van de kinderen waar je voor gaat? Je hoeft je niet te schamen hoor, als je omgang met ouders best lastig vindt. Ik spreek dagelijks beroepsopvoeders die zich niet toegerust voelen om met ouders in gesprek te gaan. Laat staan dat ze lastige dilemma’s durven aan te kaarten of ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen ouders, pedagogisch medewerkers en kind zo belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen. Met een mooi woord pedagogisch partnerschap. Maar hoe doe je dat dan?

Opvoedparty: eigenWIJSheid over opvoeden delen

Een van de manieren om dat gesprek met ouders aan te gaan is de OpvoedParty. Misschien heb je er wel eens van gehoord? Het aardige van de OpvoedParty is dat je niet heel veel pedagogische bagage hoeft te hebben om het gesprek met ouders aan te gaan. En dat je niet een op een met ouders in gesprek hoeft te gaan. In een OpvoedParty delen ouders uit verschillende gezinnen hun eigenWIJSheid over opvoeden. En daar kan een andere ouder weer zijn voordeel mee doen.

En jij? Jij bent de begeleider van een goed gesprek over opvoeden. Vanuit de eigenWIJSheid van ouders. Vandaar dat je zelf niet alle kennis en ervaring hoeft te hebben. Die hebben ouders namelijk in overvloed. En die willen ze maar al te graag delen, zo blijkt in de praktijk.

Praktijkverhaal:

Bij Ska Kinderopvang, een opvangorganisatie in Amersfoort en omstreken, hebben een pm’er en een VE-coach contact met Lunamare gezocht om te kijken of de OpvoedParty bij de visie van Ska Kinderopvang zou passen. De manager Pedagogiek had eerder al kennis gemaakt met de methode, dus toen de roep ook vanaf de werkvloer kwam, was de optelsom snel gemaakt.

Uiteindelijk heeft Ska Kinderopvang ervoor gekozen om een flinke groep pm’ers, die werken met ouders zien zitten, op te leiden tot ambassadeur OpvoedParty. Met als eindresultaat dat het niet bij een voornemen is gebleven om af en toe een OpvoedParty te geven. Nee, om de 6 weken stond op de jaarkalender een OpvoedParty-Inspiratieavond geagendeerd. Steeds rond een ander thema, zodat het voor ouders iedere keer ook inspirerend bleef. De eerste keer was er een klein clubje aanwezig, maar al snel groeide het uit tot een must-do binnen de organisatie.

De waardering van ouders is steevast hoog. En voor de pm’ers is de inspanning laag. Zij begeleiden bij toerbeurt de subgroepen waarin het gesprek werd gevoerd, volgens de principes van de OpvoedParty: niet adviseren, maar faciliteren. En zo heeft Ska Kinderopvang als uniek visitekaartje de OpvoedParty in haar aanbod opgenomen.

Ambassadeur OpvoedParty

Nu denk je misschien: “Oh help, een groep door elkaar pratende ouders. Hoe ga ik dat in goede banen leiden?” Dat kan je leren, is mijn ervaring. Na één dagdeel training kan je als ambassadeur OpvoedParty aan de slag met ouders. Lijkt het jou niks, maar heb je wel collega’s die verzot zijn op ouders? Laat hen dan de OpvoedParty’s begeleiden. Zodat jij ouders kan doorverwijzen naar de bijeenkomsten. Wie het doet, maakt me niet uit. Maar ik gun elke ouders wel minimaal één keer in zijn of haar leven een bezoek aan een OpvoedParty. Liefst op een vertrouwde plek waar ze al komen, bijvoorbeeld in jouw kinderopvangorganisatie.

Meerdere vligen in één klap

Door met verschillende ouders aan tafel de dagelijkse dilemma’s te delen over opvoeding, ontwikkeling van kinderen en ouderbetrokkenheid sla je meerdere vliegen in één klap:
• Ouders worden met elkaar in contact gebracht en verbonden (netwerk vergroten);
• Ouderbetrokkenheid ten top in een eigentijds jasje;
• De eigenWIJSheid van de ouders is leidend (empowerment);
• Kennis wordt vermenigvuldigd door haar te delen;
• Opvoedingsonzekerheid neemt af doordat ouders ervaren dat ze niet alleen staan;
• Focus ligt bij kwaliteiten van opvoeders, op wat goed gaat en is oplossingsgericht;
• Ouders worden aangesproken op dienstbaarheid en eigen kracht, in plaats van hun – soms schaamtevolle – rol als hulpvrager.

Gerelateerde berichten