In de aanloop naar het congrestival Avontuurlijk Buitenspelen interviewden we Helen Janssen over het begeleiden van avontuurlijk buitenspelen. Als Pikler Pedagoog zijnde verzorgt zij regelmatig workshops, ouderavonden, coaching en trainingen hierin, zo ook op het congrestival 9 mei.

Kun je ons vertellen over de visie van Pikler en haar kijk op het vrije spel en de verzorging van kinderen?

Emmi Pikler schetst dat een baby afhankelijk is van ons en tegelijkertijd competent is. Alles komt van ons, ook de vrijheid. Geef warme onverdeelde aandacht bij de zorg- en eetmomenten en maak een uitnodigende omgeving voor de zelfstandige beweeg- en spelontwikkeling van  het kind. Gun het kind zijn vrije spel en werk samen met het kind vanuit de intentie dat jullie gelijk zijn.

Bij de babymaterialen die Pikler aanbiedt, worden baby’s gestimuleerd om zelf op en af het spelmateriaal te klimmen, ligt hier de basis van het avontuurlijk buitenspel al?

Ja, voor kinderen is een uitnodigende, veilige omgeving met spelmateriaal afgestemd op de fase een heerlijk, eindeloos avontuur. Kinderen kunnen volledig zelfstandig dit klim- en klauteravontuur aan. Stimuleren hoeft niet eens. Het gericht spelmateriaal en de warmte die je gaf tijdens een zorgmoment, zijn voldoende om nieuwsgierig op pad te gaan.

Vanuit de Pikler theorie leren we dat 1 op 1 aandacht heel belangrijk is. (Hoe) is dit te vertalen naar de begeleiding van het avontuurlijke spel?

Het begeleiden van het buitenspel bestaat eruit dat je per kind de behoeftes ziet die het invult of juist niet kan invullen tijdens het spelen. Je bent aan het observeren of het avontuur gaande kan blijven. Soms stokt het. Dan zoom je in op het kind om te zien wat je kunt doen. Is er iets te gevaarlijk, is er een veter los waar het over valt, is er materiaal tekort en wacht het te lang met zijn ontwikkeling hierdoor… Laat het slaap of honger zien etc. Op deze factoren kun je inspringen door iets toe te voegen wat het kindje nodig heeft.

Wat is de rol als pm-er in het spel van kinderen?

Als pm-er moet je staan voor een vredig klimaat. Dit kun je doen door het bewaken van voldoende privacy van een groep kinderen: hebben ze genoeg geborgen eigen plekjes? Wanneer er zich conflicten voordoen onderzoek je (zonder oordeel) wat de aanleiding was. Als pm-er zorg je voor meer veiligheid en bescherming.
Ook is het belangrijk dat je bij de spelmaterialen zorgt voor voldoende balans in materialen die grove en fijne motoriek ondersteunen en voor spelmaterialen die open en actief spel bevorderen.

Hoe leer je vertrouwen te hebben in wat een kind kan/doet?

(Mooie vraag.) Door je in te leven in het perspectief van het kind. Neem bijvoorbeeld een ladder. Ga daar eens op je knieën voor zitten en kijk dan eens wat een verschil het is met wanneer je op je gebruikelijke wijze op de ladder staat. De hoek waarmee je de ladder bekijkt is anders en hij lijkt veel steiler en hoger. Op die manier zie je de ladder door de ogen van het kind, waardoor je je beter in kunt leven in zijn of haar beleving. Probeer je te herinneren wat jij op die leeftijd aan fijne ervaringen op mocht doen. En bedenk je eens hoe het zou zijn als mensen om je heen vertrouwen hebben in wat je doet.

Congrestival Avontuurlijk Buitenspelen

Helen Janssen geeft op het congrestival een interessante workshop. Ze gaat hierin op welke factoren bepalen dat een kind vanuit eigen initiatief goed buiten kan spelen. Hoe kun je een omgeving creëren waarin een kind wordt gestimuleerd om vrij te spelen.
Wat is daarvoor nodig vanuit het kind en hoe kun je als pm-er dit spel het beste begeleiden? Hoe maken we als volwassene tijd tijdens het fijne buiten spelen voor de verzorgingsmomenten, het slapen en conflicten?
Hoe ziet de speel omgeving er uit voor de kinderen in verschillende fases?
Deze vele puzzelstukjes nemen we onder de loep. Hiermee gaan we een totaalbeeld schetsen waardoor uitdagend buitenspelen veel meer kans krijgt dan tot nu toe.

Programma
Tickets
Contact

Over Reinate Bruins Slot

Ik ben Reinate Bruins Slot, eigenaar van Ik & Buiten. Als kind was ik altijd al gefascineerd door de natuur en was dan ook veel buiten te vinden. Na een carrière als ecoloog ben ik ruim vijf jaar geleden gestart met het promoten van buiten slapen op kinderdagverblijven door de verkoop van een zelf ontwikkeld buitenbed en het geven van advies over buiten slapen. Maar na een tijdje begonnen mijn groene roots weer te kriebelen en ik geef daarom nu trainingen en workshops over natuurlijk buiten spelen aan de kinderopvang en aan gastouders. Bij mij staat de eenvoud van natuurbeleving voorop. Al met kleine middelen en ideeën en praktische tips kun je de natuur overal beleven en genieten van buiten spelen!

Bekijk mijn website

Gerelateerde berichten