Creativiteit volgens Wikipedia: “Creativiteit wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden.” Dit is wat er ook gebeurt op het internet. Als je wereldwijd naar internet kijkt, zie je enorm veel creativiteit. Een aantal van deze creatieve uitingen voelen aan als vriend en andere juist als vijand.

Als ik naar mijzelf kijk dan voelt veel aan als een vriend maar er ligen ook vijanden op de loer. Neem het bewerken van beelden; het is moeilijk te onderscheiden wat werkelijkheid is en wat niet. Jongeren besteden veel tijd aan media. Dat levert hen een dagelijkse stortvloed aan perfecte beelden op. Wat gebeurt er met hun zelfbeeld als ze zoveel perfecte plaatjes van lichaamsdelen zien? Hoe meer je in een wereld van perfecte beelden leeft, hoe ontevredener je wordt over je eigen uiterlijk. Vooral veel jonge meisjes vergelijken zichzelf met deze gemanipuleerde ideaalbeelden. Dit verklaart het gevoel van ontevredenheid over hun eigen lichaam en het toenemende aantal bezoeken aan de plastisch chirurg. De boodschap lijkt tegenwoordig: “Als je niet perfect bent dan ligt dat aan jou”. De jongeren krijgen te weinig de boodschap dat perfectie alleen in de beeldwereld waar is en nooit in de echte wereld. Dit is iets wat meer in het huidige onderwijs aan bod zou moeten komen.

Ik heb recent een aantal lessen gegeven over de kracht van het internet. Een deel van deze lessen ging over ‘Het is niet nodig om jezelf te veranderen’. Dit is ook de boodschap van Colbie Caillat met haar liedje Try. In deze video zie je de zangeres zonder spatje make-up of digitale aanpassingen.  Meer over dit onderwerp kun je ook lezen inhet boek ‘Je ben al mooi’ van Liesbeth Woertman.

Nog een stapje verder is de influencer-marketing op het internet.  Wikipedia zegt over influencer-marketing: “Het is een vorm van marketing waarin de nadruk wordt gelegd op invloedrijke mensen (influencers) in plaats van de doelmarkt als geheel. Een influencer is een derde die invloed uitoefent op de potentiële klanten van een organisatie.  Deze vorm van marketing vindt vaak plaats op sociale media en kan ook worden toegepast in blogs en op nieuwssites of magazines in de vorm van advertorials. Het doel van deze vorm van marketing is de doelgroep bloot te stellen aan een product om ze te overtuigen het product te kopen.” Jeugd is voor deze influencers een makkelijke doelgroep. Ze zijn gevoelig voor trends, zeer goed met nieuwe technieken en ze hebben het gevoel mediasmart te zijn.

Maar waarom een beroemdheid inhuren als influencer als er met de huidige nieuwe technologie en creativiteit een virtuele influencer gemaakt kan worden? Een avatar die lijkt op een levend persoon. Lil Miquela is hier een voorbeeld van; zij is een computergegenereerd personage. Echt is niet meer van onecht te onderscheiden. Jongeren zijn geïnteresseerd in de boodschap van influencers omdat ze zich met hen identificeren. Jongeren willen graag leren van personen waar ze zichzelf in kunnen of willen verplaatsen. Maar wat als jongeren zich identificeren met een avatar, een computergegenereerd personage? Een beeld of leven dat niet echt is en dus als ideaalbeeld niet na te streven is?

Dit zijn zomaar twee voorbeelden van creativiteit op internet die kunnen zorgen dat het als een vriend of een vijand aanvoelt. Het is net met welke kritische blik de gebruiker ernaar kijkt en dit voor zichzelf kan vertalen naar nep of echt. Het referentiemateriaal is maar drie kliks bij ons allen vandaan. Het lijkt mij goed om hier in het onderwijs en de kinderopvang meer aandacht aan te besteden.

Gerelateerde berichten