Wanneer je als kinderdagverblijf een VVE-methode gebruikt, geeft dit veel houvast in de activiteiten en thema’s die aan bod komen. Een veel gehoord nadeel is dat de opdrachten nogal gericht zijn op uitvoering in de binnenruimte. En het is waar: veel activiteiten worden binnen uitgevoerd. Wanneer je als kinderdagverblijf erop bent gericht om veel tijd buiten door te brengen, kan dit een belemmering zijn. Maar is dit wel terecht?

Stap-voor-stap handleiding of leidraad

Laten we beginnen met dat het best wel jammer is dat pedagogisch medewerkers ervaren dat er te weinig tijd over blijft om naar buiten te gaan. Want hadden ze graag naar buiten hadden gewild, maar hebben ze daar voor hun gevoel geen tijd of mogelijkheden voor . Het mooie van een methode is dat het houvast geeft en je verder niet na hoeft te denken of je alle ontwikkelingsgebieden stimuleert. Dat heeft de methode immers al voor je gedaan. Het nadeel van een methode is dat het ook een beetje in de hand werkt dat je je er krampachtig aan vast gaat houden, omdat je bang bent  dat je ‘niet alles hebt gedaan’. Het beperkt je in je creativiteit. Ik zie soms pm’ers exact voorlezen wat er in een handleiding/boek staat. De interactie met het kind mist op die momenten volledig.

En dat is erg jammer, dat het volgen van een methode soms ten koste gaat van de creativiteit en de spontaniteit van bepaalde activiteiten. En dus soms ook van het buitenspelen.

Maar je kunt activiteiten in een iets andere vorm ook buiten uit te voeren, als je de doelen van de opdracht maar goed in de gaten houdt. Wanneer je echt vast wilt houden aan de beschreven activiteiten, kun je natuurlijk ook aanvullende activiteiten zelf verzinnen en buiten uitvoeren, die toch passend zijn bij je VVE-thema. Hier een paar voorbeeldjes op een rij:

Neem nou een knutselactiviteit: vaak kan er met natuurlijke materialen ook heel goed geknutseld worden. Ga samen met de kinderen zoeken en kijk waar je het voor kunt gebruiken. Hooi of mos als haar, een takje als arm. Vaak zijn de kinderen hier nog creatiever in dan wij!

Vormen kun je buiten ook heel goed vinden. Ga samen met de kinderen op vormenjacht. Neem een voorbeeld mee van bijvoorbeeld een cirkel, een driehoek en een vierkant, en laat de kinderen buiten dingen zoeken en aanwijzen met diezelfde vorm.

Een thema over kleding? Ga dan bij verschillende weertypen met de kinderen nadenken over wat je aan moet trekken om het niet koud te krijgen, het niet te warm te krijgen, niet nat te worden, in de plassen te kunnen stampen, enz. enz. Dit laat je gewoon als continue activiteit jaarrond terugkomen.

Een thema over ziek zijn? Maak buiten als een echte apotheker een drankje voor de zieke beer. Wat gaat er allemaal in? Of maak buiten een lekker zacht bedje voor de zieke egel. Wat zou hij fijn vinden?

Een thema over kunst? Buiten kun je de mooiste creaties maken! Van stoepkrijt maak je een tekening, van natuurlijke materialen maak je op de grond een schilderij en van grote bladeren kun je allerlei vormen knippen. Ook kun je natuurlijk met modder een schilderij maken buiten.

Denk er bij een thema over het kinderdagverblijf ook eens aan om te vertellen over je buitenruimte. Wat is daar te zien? Wat kun je er doen? Sommige kinderen voelen zich in het begin wat onveilig buiten, zeker wanneer je een grote buitenruimte tot je beschikking hebt.

Gerelateerde berichten