Kinderen zien opgroeien is ontzettend mooi. Als kinderopvangorganisatie wil je die groei stimuleren. In een periode waarin kinderen zich in een hoog tempo ontwikkelen, draagt de opvang haar steentje bij door een omgeving te creëren waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een goed kindvolsysteem helpt hierbij. 

Kwaliteit van de kinderopvang (IKK)

In het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is afgesproken dat de kwaliteitseisen van de kinderopvang gaan veranderen. Zo is het onder andere verplicht om de ontwikkeling van kinderen structureel te volgen én te stimuleren. Hierbij is het van belang dat belangrijke gegevens over de ontwikkeling van kinderen worden verzameld met als doel om kwaliteit te monitoren en bij te sturen.

Instrumenten

Bij het volgen van de ontwikkeling wil je weten waar elk kind staat en wat het van jou nodig heeft. Hier kan een kindvolgsysteem bij helpen. Om zicht te houden op de ontwikkeling van kinderen zijn er verschillende instrumenten op de markt. Het is niet wettelijk bepaald hoe de ontwikkeling van het kind moet worden vastgelegd. Dit bepaal je als opvang zelf . Het is dus niet verplicht om een (digitaal) instrument te gebruiken, maar dit kan het geheel wel vergemakkelijken.

Ervaringen delen voor onderzoek

Voor kinderopvangorganisaties is het prettig om zich te kunnen oriënteren op wat voor systemen er allemaal zijn en welke kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het volgen van de ontwikkeling. Zodat er een goede keuze kan worden gemaakt voor een passend systeem. Voor mijn afstudeerstage onderzoek ik dit proces.

Om een beter beeld te krijgen ben ik op zoek naar medewerkers in de kinderopvang die daar iets over willen vertellen. Dit kan zijn vanuit eigen ervaringen of ideeën. Ik heb hiervoor enkele vragen uitgewerkt in een enquête. De enquête is gesloten

Gerelateerde berichten