Hoe komt het dat het ene gesprek makkelijker verloopt dan de ander? Je herkent het vast wel met de ene ouder, kind of collega heb je meer een ‘klik’ dan met de andere. Soms heb je het idee dat je goed op één lijn zit met de ander in een gesprek en dat de communicatie lekker stroomt en soms heb je het idee dat, wat je ook zegt, je boodschap niet overkomt en het gesprek je meer tijd en energie kost. Check dan of je wel goed afgestemd bent met de ander.

Even afstemmen graag

Wanneer je naar een goed gesprek kijkt dan kan je dat letterlijk aan de buitenkant zien. Je kan dan bijvoorbeeld zien dat de gesprekspartners op dezelfde manier zitten of staan, dezelfde gebaren maken. Bijvoorbeeld beiden wat naar elkaar toe gebogen, of met de armen of benen over elkaar. Ze maken oogcontact, maken vrijwel identieke gebaren met de handen of ze leunen naar één kant. Je hoort dat ze op gelijke toonhoogte en in hetzelfde tempo praten. Zelfs in hetzelfde tempo ademen als je gesprekspartner hoort bij een goed gesprek. De gesprekspartners  maken met elkaar contact en zijn volledig op elkaar afgestemd. Ze vormen als het ware één geheel en spiegelen elkaar.

Zodra je niet meer afgestemd bent op de ander gebeurt het omgekeerde. Je ziet bijvoorbeeld dat beide gesprekspartners niet dezelfde lichaamshouding aannemen, een andere toon en een ander tempo van praten hebben. Het lijkt wel of ze alle twee op een andere golflengte zitten en langs elkaar heen praten. Je zult merken dat je bij kinderen vaak automatisch spiegelt en afstemt. Je gaat automatisch met je lichaam op kindhoogte, gebruikt een andere toonhoogte, tempo en woorden dan in je gesprek met volwassenen. Kortom je stemt af op het kind. Afstemmen, contact maken, houdingen, bewegingen en gebaren zijn dus belangrijk in een gesprek. Als je onvoldoende afstemt op je gesprekspartner, zou het zomaar kunnen dat je informatie mist, elkaar niet begrijpt en aan het miscommuniceren bent.

Wat kun je hiermee in de praktijk?

Wil je binnen de communicatie iets bereiken met de ander dan is het belangrijk om eerst goed af te stemmen op de ander. De kans dat je boodschap dan goed overkomt richting kinderen, collega’s en ouders is veel groter. Gelukkig gaat dit in de meeste gesprekken automatisch en hoef je hier niets voor te doen. Verloopt een gesprek naar jouw idee niet lekker ; onderzoek dan of je wat meer kunt ‘matchen’ met de ander. Maak contact, stem af en ga communiceren op de golflengte van de ander.

Matchen, oftewel afstemmen op de ander, is geen kunstje!

Als je denkt dat matchen alleen maar een kunstje is en gaat over houding en gedrag kopiëren van de ander dan heb je het mis. Het is namelijk veel meer dan dat! Matchen gaat namelijk ook over echt contact maken. In verbinding staan met jezelf en de ander, respect hebben, jezelf en de ander helemaal oké vinden, zonder oordeel en veroordeel zijn. Neem de komende tijd eens waar hoe natuurlijk je afstemt op de ander. Wees je bewust of je met een kind, je collega of ouder matcht en hoe je misschien nog meer zou kunnen matchen. Doe het uiteraard subtiel en welgemeend, zodat het niet als een trucje voelt!

Gerelateerde berichten