Ouderbetrokkenheid in je kinderopvangorganisatie. Hoe geef je daar vorm aan? Het belangrijkste is dat je bedenkt wat je doel is. Ben je op zoek naar ouders die mee willen helpen op knutselavonden, die mee willen op uitstapjes of om je oudercommissie te vullen?

Zelf geloof ik heilig in ouderbetrokkenheid om een optimale leeromgeving voor kinderen te creëren. Ouders hebben de meeste invloed als het gaat om het jonge kind (tot 7 jaar oud). Juist dat is een reden om vanuit de kinderopvang met ouders samen te werken: de ontwikkeling van het jonge kind. Dat is belangrijk EN leuk!

We weten allemaal dat kinderen het beste spelenderwijs leren. Maar voor veel ouders geldt dat eigenlijk net zo! ‘Samen doen’ maakt dat je het nog een keer wilt doen, het versterkt de hechting tussen jou en je kind. Samen spelen en plezier maken prikkelt om te herhalen…. en laat dat ‘herhalen’ nou eens van essentieel belang zijn voor het leren van jonge kinderen.

Ouder-kind programma’s

Al jaren train ik professionals in de kinderopvang en ik merkte dat de grootste beïnvloeders van de ontwikkeling van jonge kinderen – de ouders – een grotere rol zouden kunnen hebben. Vijf jaar geleden startte ik daarom met een baby-ouderprogramma. Ik deed dat vanuit een aantal uitgangspunten: samen doen (ouder & kind), de brede ontwikkeling van baby’s stimuleren en het sociaal netwerk van de ouders versterken. Inmiddels is het baby-ouder programma (Babyclub®) uitgebreid met de ‘opvolgende’ programma’s voor ouders met hun dreumes (Dreumesfun®) en ouders met hun peuter (Peutersteps®).

Ouders blijken het fijn vinden om contact te leggen met andere ouders met kinderen in dezelfde leeftijd. Zij vinden het leuk om in een groep ervaringen en kennis uit te wisselen, en nieuwe activiteiten te ontdekken. De ideeën nemen ze mee naar huis en daar gaan ze er mee verder. Dikwijls krijgen we daarvan foto’s, filmpjes of een mondelinge of schriftelijke terugkoppeling terug. Ouders ontdekken bovendien waar de interesses van hun kind liggen, en leren daarbij aan te sluiten. Door de (mondelinge) ‘hapklare’ ontwikkelingsinformatie die wij bij de activiteiten bieden, prikkelen we de nieuwsgierigheid van ouders. Zij vragen geregeld na de bijeenkomsten om meer informatie. Op deze wijze gebruiken we de ‘natuurlijke’ interesse van ouders om kennis over te brengen.

Bij de speelgroepen schrijven wij niet voor; wij leggen uit en geven aan welke mogelijkheden er zijn. Ons uitgangspunt is namelijk dat iedere ouder het beste wil voor zijn/haar kind en wij hebben respect voor diens overtuigingen. Voor ouders betekent het meedoen met de speelgroepen een leuke EN zinvolle vrijetijdsbesteding. Samen plezier maken staat voorop. Voor de kinderopvang betekent dit dat deze ouders een gedegen gesprekspartner zijn. Zij leren spelenderwijs meer over de ontwikkelingsbehoeften van hun kind en kunnen in gesprek met de kinderopvang beter uit de voeten met de materie. Ervaring leert dat dit voor beiden prettig en waardevol is. Door deze programma’s ontstaan sociale netwerken omdat ouders elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten. Deze ontmoetingen leiden tot speelafspraakjes voor de baby’s en vriendschappen tussen ouders.

Zelf starten met de Babyclub®?

Je kunt ook in je eigen kinderopvangorganisatie aan de slag met het ouder-kind programma ‘Babyclub’van het Jonge Kind Centrum. Wij ontwikkelden de training ‘Babyclub Excellente Beroepskracht’ die sinds oktober 2017 op de lijst van IKK-proof babytrainingen is opgenomen. Met deze training ben je al een forse stap in de richting van het invoeren van de Babyclub in jouw kinderopvang.

Meer weten? Klik HIER voor meer informatie.

Gerelateerde berichten