Als manager, pedagogisch coach of leidinggevende weet je natuurlijk dat veel bewegen belangrijk is voor kinderen. Je weet ook dat alle teamleden hiervan ook op de hoogte zijn. En toch wordt er minder (bewust) bewogen dan je zou willen. Of de kennis van het belang van bewegen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden ontbreekt . In de praktijk zien we dat daar verschillende oorzaken voor kunnen zijn. Hieronder noem ik een aantal veel gehoorde en geziene standpunten, waarom bewegen te weinig aan bod kan komen.

Beweging binnen de bso; Ze moeten op school al zoveel. Dan ga ik de kinderen niet verbieden om binnen te blijven of op de tablet te spelen. Het is hun eigen vrije tijd.

Ik begrijp het idee achter deze opmerking. Maar… buiten spelen en bewegen is geen straf en je legt het ook niet op. Je kunt best wel kaders stellen. Tuurlijk mag een kind binnen blijven op de bso. Maar als alle kinderen binnen willen blijven, kun je je afvragen wat je aan je buitenruimte moet veranderen om de kinderen naar buiten en in beweging te krijgen. Kinderen zijn gemaakt om te bewegen. Op school zitten ze ook al het grootste gedeelte van de dag. We moeten af van het idee dat we ze iets ergs aandoen wanneer we zeggen dat je geen mag tv kijken of niet op de tablet mag. Creëer een buitenruimte die afwisselend is, die uitdaging biedt en waar de bso-kids bijvoorbeeld rond een vuur kunnen chillen. Alleen al door buiten te zijn, krijg je meer energie en ook weer meer zin om te bewegen!

Zoals ik laatst hoorde van de eigenaar van één van de groenste kinderopvanglocaties in Nederland: “We zorgen er gewoon voor dat de buitenruimte uitdagender en meer uitnodigend is dan de binnenruimte. Binnen houden we het sober. Je kunt er lekker zitten en wat lezen of een bordspelletje doen. Maar je moet buiten zijn wanneer je van de actie wilt genieten!”

Beweging binnen het kinderdagverblijf: we hebben een vol programma, veel tijd en ruimte om te bewegen hebben we niet.

Wanneer je medewerkers dit zo ervaren, moet er wel iets gebeuren. Sowieso zou er veel (en dan bedoel ik heel veel) ruimte moeten zijn om vrij te spelen en wat mij betreft vooral buiten. Bewegen gaat dan vanzelf. En wanneer je af en toe nog een leuk spelletje doet, dan wordt niet bewegen helemaal lastig. Laten we er met z’n allen achter gaan staan en ernaar handelen: kinderen zijn niet gemaakt om te zitten. Natuurlijk is zitten in de kring, een knutselwerkje maken en een verhaaltje lezen onderdeel van de dag, maar koppel er dan een leuke beweegactiviteit aan vast. Zoek samen buiten knutselmaterialen, doe de bewegingen na die in het boek voorkomen of laat de kinderen woorden die in je verhaal voorkomen uitbeelden. Allemaal beweging! Ook in het basisonderwijs zien we dat bewegend leren een enorme vlucht neemt. Ze willen af van het continu zittend leren. Leerkrachten zien dat dit werkt! Zowel voor de rust in de groep, als de motivatie en leerprestaties.

Ik heb echt geen inspiratie voor leuke bewegingsactiviteiten

Denk terug aan je jeugd, wat deed je toen allemaal buiten? Kijk op Facebook, Instagram en Pinterest. Koop een leuk spel zoals Kleine Avonturen of het Top tot Teen Beweegspel. Volg een training of workshop en bezoek beurzen. Vraag een yogadocent om eens een les te geven. Mogelijkheden genoeg!

Dus geen smoesjes, ga lekker buiten bewegen! Pedagogisch medewerkers geven zelf het goede voorbeeld. Dus buiten niet de hele tijd zitten, maar met een hark of een bezem en lekker aan de slag. Doe eens mee met tikkertje of ren lekker een rondje door de plassen. De medewerkers hebben een voorbeeldfunctie!

Kortom:

  • Geef buiten bewegen de aandacht die het verdient
  • Zorg dat iedereen op de hoogte is van het belang van beweging voor motorische ontwikkeling. Maar ook voor de ontwikkelingsgebieden als taal- en voorbereidende rekenvaardigheden en de emotionele ontwikkeling is bewegen van belang. En dat weet niet iedereen!
  • Geef het goede voorbeeld, door buiten zelf ook in beweging te zijn
  • Zorg voor een uitdagende buitenruimte, waar vrij spel op waarde wordt geschat
  • Zorg voor inspiratiemomenten, waardoor nieuwe ideeën ontstaan voor spellen, spelaanleidingen en beweegactiviteiten. Bijvoorbeeld in combinatie met VVE.

Gerelateerde berichten