Bent jij het getouwtrek over het nut van voor- en vroegschoolse educatie (vve) ook zo zat? Vve zou geen effect hebben. En bovendien ‘moeten peuters toch vooral lekker laten spelen’. Zouden al die mensen die dit zeggen en schrijven nu echt denken dat we de peuters achter een tafeltje zetten en op schoolse wijze hen de Nederlandse taal door het spreekwoordelijke strotje duwen? Gelukkig houdt vve iets heel anders in. Het is een fantastische manier om kinderen tot bloei te zien komen.

Taalachterstand

Zo hebben we sinds 2 maanden een jongetje van tweeënhalf in één van onze peutergroepen. Laten we hem voor het gemak Theo noemen. Hij kreeg een vve-indicatie, vanwege zijn taalachterstand. Theo’s vader is Nederlands, zijn moeder is van Poolse afkomst. Hij had een eigen taaltje ontwikkeld. Dat had hem tot nu toe weinig problemen bezorgd; zijn ouders en grootouders wisten vrijwel altijd wat hij bedoelde. Maar gelukkig beseften zij ook, dat hij het daarmee buitenshuis niet zou gaan redden. Zodoende mogen wij 4 dagdelen per week van hem genieten.

Al spelend leren

Theo had 2 dagdelen nodig om te wennen aan het feit, dat hij ergens anders dan bij mamma of oma mocht spelen. Dat zorgde voor een paar verdrietige momentjes. Daarna kwam hij iedere dag met een glimlach binnen en ging iedere keer vol enthousiasme spelen. Spelen ja: we zetten hem niet op een stoel achter een tafeltje om lesjes Nederlands te volgen. Theo mag spelen, want daar leren kinderen het meeste van. En al spelend horen we nu al dat zijn taalontwikkeling sprongen vooruit maakt. De ‘juf’ vroeg hem pas wat hij in het speelgoedkeukentje te drinken had gemaakt voor haar. Dat vond hij nog moeilijk. Daarom vroeg ze: “Is het koffie of thee?” Theo antwoordde: “Thee”. Daarna wilde ze het hem iets moeilijker maken. Ze vroeg: “En wat is dit? Cola of appelsap?” Met zijn lachende oogjes antwoordde hij: “Bier!”

Nieuwe mijlpaal

En zo komen er iedere week woorden bij. Afgelopen week bereikte Theo een nieuwe mijlpaal; hij sprak een zinnetje uit van drie woorden! En Theo ervaart dat de juf trots op hem is en de andere kinderen hem begrijpen. Zo doen we recht aan de ontwikkeling van Theo. We maken gebruik van de periode in zijn jonge leventje, waarin hij ontvankelijk is voor ontwikkelen, ontdekken en leren.
Natuurlijk is Theo maar een voorbeeld. Maar wel een representatief voorbeeld om het effect van vve aan te geven. We laten Theo en alle andere kinderen lekker spelen. Want daar leren ze van. Spelend leren en lerend spelen!

Gerelateerde berichten