Anja Diepeveen

About Anja Diepeveen

De beste zorg voor uw kostbaarste bezit!” Zo luidt de slogan van het bedrijf, waarvoor ik werk. Een slogan, die ik zelf ruim tien jaar geleden voorstelde aan de eigenaresse van de organisatie. Nu, ruim tien jaar later, bleek dit ook echt zo te zijn! Inmiddels werken wij vanuit vijf verschillende locaties en vangen we honderden kinderen op in onze dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Chr. Kinderopvang Luna heeft haar naam gevestigd in Veenendaal. Een jaar geleden vroeg mijn vriendin of ik bij haar wilde komen werken. Het bedrijf was toe aan nieuwe ontwikkelingen en wilde meegaan met de vernieuwingen op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Of ik het personeel hiervoor wilde trainen… Aangezien ik toe was aan een nieuwe uitdaging, besloot ik het basisonderwijs vaarwel te zeggen en mij te richten op dit dynamische bedrijf. De pedagogisch medewerkers van Chr. Kinderopvang Luna zijn mijn collega’s geworden. Ik mag hen trainen en coachen in hun werk. Ik zie hoe zij iedere dag met hun hart en handen zorgen voor andermans kroost. Door hun werkhouding laten zij zien dat ze beseffen dat deze kinderen ook echt ‘kostbaar bezit’ zijn. Samen met hen kijk ik hoe we deze kinderen het best kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Want ze worden nu juist aan ons toevertrouwd op een leeftijd, dat ze het beste en het makkelijkst dingen leren. Naast deze job werk ik in mijn eigen praktijk als kindercoach. Fantastisch en dankbaar werk om kinderen een stapje verder te mogen helpen in hun ontwikkeling. Ten slotte mag ik ook als moeder voor drie opgroeiende pubers zorgen. Wat een rijkdom!

Brief aan alle pedagogisch medewerkers

Beste pedagogisch medewerker, Op een schaal van 0 tot 10; hoeveel verantwoordelijk heb jij als pedagogisch medewerker? Waarschijnlijk denk je dan direct aan jouw verantwoordelijkheid op het gebied van verzorging, hygiëne en veiligheid. Ja, dat is inderdaad een hele verantwoordelijkheid! Het zal je gebeuren, dat een kind op jouw groep op een kast probeert te [...]

Brief aan alle pedagogisch medewerkersAnja Diepeveen2018-03-09T11:05:33+00:00

Mediawijsheid? Of houden we ze liever dom?

Het is inmiddels alweer achttien jaar geleden dat ik afstudeerde als journalist en graag nog een studie wilde doen. Omdat het onderwijs al jaren trok, besloot ik de pabo te gaan volgen. De twee studies zorgden ervoor dat ik vooral werkstukken maakte op het gebied van ‘kinderen om leren gaan met media’. Vaak werden tijdens [...]

Mediawijsheid? Of houden we ze liever dom?Anja Diepeveen2017-09-23T01:20:45+00:00

Hanna’s ouders zijn gescheiden

Hanna ziet iedere zondagavond op tegen het kringmoment, waarmee de juf van haar klas op maandagochtend begint. Ze hoort dan namelijk klasgenoten vertellen over leuke uitstapjes de ze met hun ouders hebben gedaan. Maar Hanna kent dat niet. Hanna kan de ene week vertellen wat ze met haar vader heeft gedaan tijdens het weekend en [...]

Hanna’s ouders zijn gescheidenAnja Diepeveen2017-03-19T20:18:31+00:00

Leren verwonderen

Een klein vingertje glijdt over het raam, waarop zich ijskristallen hebben gevormd. “Ster”, zegt het meisje met een grote glimlach. In haar oogjes zie ik verwondering over het mooie dat de natuur ons brengt. En door haar verwondering, verwonder ik mij op mijn beurt over die prachtige ontdekkingsdrift van kleine kinderen. Het is een basale [...]

Leren verwonderenAnja Diepeveen2017-01-26T13:53:03+00:00

Jong geleerd…is op scooterleeftijd gedaan!

“Nee! Isse mij!”; je hoort het regelmatig uit de schattige peutermondjes komen. Vaak bekrachtigen deze peuters hun woorden met een ferme duw. Het gevolg is een huilend slachtoffertje, dat getroost moet worden. Tegelijkertijd zou je de tijd moeten nemen om aan de ‘schuldige in deze zaak’ uit te leggen dat hij of zij best voor [...]

Jong geleerd…is op scooterleeftijd gedaan!Anja Diepeveen2016-12-12T17:13:36+00:00

Lekker laten spelen!

Bent u het al zat; het getouwtrek over het nut van voor- en vroegschoolse educatie? Sinds het ontstaan van deze manier om (in eerste instantie) kinderen met een taalachterstand te helpen om deze achterstand in te lopen, heeft men het al over de zin en onzin hiervan. De voorzieningen zouden geen effect hebben en regelmatig [...]

Lekker laten spelen!Anja Diepeveen2016-10-27T21:28:36+00:00

Moeten baby’s bidden?

Ja; Veenendaal heeft nog steeds het stempel ‘christelijk’. En persoonlijk vind ik dat helemaal niet erg. In het dagelijks leven is niet echt te merken dat Veenendaal christelijker zou zijn dan een ander dorp. Alleen op zondag zijn er kerken te kust en te keur te bezoeken en zie je een flink aantal mensen over [...]

Moeten baby’s bidden?Anja Diepeveen2017-09-23T01:33:19+00:00