Een nieuwe ouder belt naar de afdeling Kindplanning. Moeder vertelt dat ze opvang voor haar baby’tje zoekt voor een halve dag per week. Kindplanning regelt alles keurig met ouder en licht vervolgens de locatiemanager in. Je hoort de locatiemanager aan de andere kant van de lijn balen. Een halve dag per week? Is dat wenselijk?

Als de locatiemanager het nieuwe kindje introduceert bij de pedagogisch medewerkers zeggen zij het hardop: een halve dag? Maar zo went het kind toch nooit. Enigszins bezorgd wachten zij de startdatum van het kindje af.

Pedagogisch belang
En zo komt het regelmatig voor dat wij als medewerkers in de kinderopvang verzoeken krijgen van ouders die naar ons inzicht pedagogisch ongewenst zijn. Steeds maar ruilen van dag, weinig opvang per week, ophalen tijdens slaaptijd, noem het maar op. En daar hebben wij dan een mening over… Want wij weten immers wat goed is voor het kind. Wij zijn immers de professionals. Aan de andere kant, wie kent zijn kind en privésituatie nou het best? Dat is toch echt de ouder.

Advertentie

Pedagogisch Medewerkster Dreumesgroep 1-2 jaar. Pedagogisch Medewerkster Dreumesgroep 1-2 jaar. Als pedagogisch medewerker dien je de kinderen in een leeftijdscategorie van 1 tot en met 2 jaar te begeleiden. Van belang is dat je van kinderen houdt en je kunt MEER INFO ALLE VACATURES Amsterdam

Wat doe je dan?
Maar wat wil je dan als organisatie? Bepalen wij wat het beste is voor een kind? Of doet de ouder dat? Gaan wij dus een verzoek van een ouder weigeren omdat het naar onze inschatting niet ‘verantwoord’ is? En doe je dat dan op voorhand of ga je het eerst proberen met het kindje en mocht het niet goed lopen dan het gesprek met de ouder aan?

De ouder in de lead….
Naar mijn mening is het de ouder die het kind het beste kent. Het is ook de ouder die inzicht heeft in de gezinssituatie en agenda. Wij zijn een dienstverlenende organisatie. Voor mij houdt dat in dat je zoveel mogelijk aan de wensen van de klant tegemoet komt. Uiteraard staan wij voor onze pedagogische kwaliteit. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van al onze kinderen. Mocht dat in het gedrang komen is het dus tijd voor een gesprekje met de ouder. Maar tot die tijd zoek je naar een goede balans tussen de wensen van de ouder en de mogelijkheden van ons als organisatie om daaraan tegemoet te kunnen komen.

BLOGGER

+ berichten

Wie smelt er niet voor de glimlach van een kind? Zo begon mijn sollicitatiebrief bij Wonderland Kinderopvang. Inmiddels al 13 jaar later werk ik nog steeds met passie in de kinderopvang. In die jaren kwamen er verschillende functies voorbij maar steeds bij dezelfde organisatie. In mijn periode als pedagogisch medewerker ontdekte ik wat ik belangrijk vind in de beleving van de kinderen op de opvang. Vanaf afgelopen januari heb ik de eer om directeur te zijn van onze organisatie. Wij vormen een groep met meerdere kinderopvangorganisaties: Wonderland Kinderopvang, PetitPetit Kinderopvang, Kinderopvang Kikker Rik, Pinkeltjesland, Kinderopvang Baarn en ZorgBSO de Vrije Vogel. “Wonderland geeft kinderen de ruimte” is onze merkbelofte. Dit geldt voor de kinderen maar uiteraard ook voor de medewerkers. Wij werken zo decentraal mogelijk om zo de dienstverlening zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de wensen van de kinderen en ouders. Tegelijk geeft dit de medewerkers de kans om ‘iets van henzelf’ te kunnen toevoegen aan de organisatie. Met meer dan 200 enthousiaste medewerkers zet ik mij iedere dag in voor de kwaliteit waar wij voor staan. Samen met mijn man Robin en drie kinderen Pepijn (5), Flore (4) en Imme (2) vorm ik een vrolijk en energiek gezin.

Gerelateerde berichten