Nu het herfst is, de dagen korter, grijzer, donkerder, kouder en soms natter worden, wordt er vaak minder buiten gespeeld. En waar er soms nog wel activiteiten buiten aangeboden worden, schiet met name het vrij buiten spelen er in deze periode vaak bij in. Hartstikke jammer want buitenspelen en dan vooral vrij buitenspelen kan zoveel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vandaag vijf redenen om ook in herfst en winter tijd vrij te maken voor vrij buitenspel.

  1. Misschien heel voor de hand liggend, maar buitenspelen is voor kinderen één van de belangrijkste vormen van bewegen en heeft daardoor een preventieve werking op het ontstaan van overgewicht en chronische aandoeningen. Daarnaast biedt vrij buitenspelen meer mogelijkheden om motorische vaardigheden te ontwikkelen en in verschillende situaties bewegingen te controleren en te verbeteren. Door volop te mogen rennen, springen en klimmen worden kinderen hier steeds beter in.
  2. Spelen in de natuur draagt bij aan de weerbaarheid; er zijn heuvels om overheen te rennen, spannende geluiden en beestjes, bomen om in te klimmen en struiken om je weg doorheen te vinden. Het overwinnen van deze uitdagingen, obstakels en angsten stimuleert de plasticiteit van de hersenen, maakt de hersenen sterker en leidt tot meer zelfvertrouwen.
  3. Vrij buitenspelen wordt in vergelijking met binnen spelen of het meedoen aan een georganiseerde activiteit minder gereguleerd door volwassenen, hierdoor wordt er met minder onderbrekingen gespeeld en moeten er door de kinderen zelf veel keuzes gemaakt worden. Samen hutten bouwen, tikkertje spelen of voetballen vraagt van kinderen dat ze met elkaar overleggen, afspraken maken en rekening houden met elkaar en dat is zó belangrijk voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
  4. De ruimte buiten biedt kinderen meer mogelijkheden tot druk spel, rennen, stampen en schreeuwen, maar ook samen dollen en stoeien. Door met anderen te dollen en te stoeien leer je signalen van anderen te herkennen en te interpreteren, je eigen grenzen aan te geven en versterkt je je zelfbeheersing. Daarnaast zijn deze aspecten van buitenspel belangrijk voor het onderhouden van vriendschappen (zeker bij jongens) en het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.
  5. De losse materialen (zoals takjes, blaadjes, zand) die in de natuur volop te vinden zijn, bieden veel mogelijkheden tot fantasie en transformatie. Kinderen kunnen hier vrij mee combineren, wat ontdekking, vindingrijkheid en creativiteit bevordert. Daarnaast bepalen kinderen tijdens het spel samen de betekenis van het materiaal: ze beslissen samen dat van het zand een taartje wordt gemaakt, dat de takjes lepels zijn en dat de blaadjes de groenten zijn. Zo leren ze al doende sociale vaardigheden als plannen, communiceren, het samen eens worden en onderhandelen.

Wil je meer weten over het belang van buitenspelen voor de ontwikkeling van kinderen lees dan vooral ook het boek Laat ze buitenspelen van Helen Tovey en de whitepaper Geef kinderen de natuur terug van Stichting Natuurmonumenten. Beide dienden als inspiratie voor dit blog.

Gerelateerde berichten