Breakthroughs en authentiek leiderschap

Ik weet het nog heel goed… Het moment dat ik opkwam voor mijn waarden en normen tegenover een hele grote groep medewerkers die in de weerstand was. Nazomer tweeduizend-en-nog-wat. Ik werkte als regiomanager bij een kinderopvangorganisatie. De crisis vierde hoogtij. Ondanks alle inspanningen konden wij helaas niet voorkomen, dat ook wij moesten gaan reorganiseren. Aan [...]