Daisy Koekkoek

About Daisy Koekkoek

Eigenaar bij Daisy’s Opstapje - Consultancy kinderopvang. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Daisy’s Opstapje helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blog wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen.Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje. Met Daisy’s Opstapje kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers. Met Daisy’s Opstapje hoop ik daar aan bij te kunnen dragen. Al van jongs af aan wist ik wat ik later wilde gaan doen, namelijk in de kinderopvang werken. Als dat zou lukken dan wilde ik ook zeker weten mijn eigen kinderopvangorganisatie runnen/ beginnen. Daarom besloot ik de HAVO af te slaan. Ik zie mijn verblufte ouders nog zo voor mij staan, maar ik wilde ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk klaar was met de middelbare school zodat ik snel kon starten met de opleiding tot pedagogisch medewerker. Ik kwam op de BBL opleiding terecht waarbij ik vier dagen als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werkte. Ik genoot elke dag, maar wist ook zeker, dit is niet mijn eindstation. Daarom besloot ik een relatief nieuwe, maar geweldige opleiding te gaan volgen: Pedagogisch Management aan de Fontys Hogeschool in Den Bosch. Deels pedagogiek en deels management en daarbij was de opleiding volledig gericht op het werken in de kinderopvang. Het was een totaalplaatje, je leerde alles wat je als manager in de kinderopvang zou moeten weten. Van management en recht tot ontwikkelingspedagogiek. Elke woensdag zat ik twee uur in de auto om mijn colleges te kunnen volgen. De rest van de dagen werkte ik als leidinggevende in de kinderopvang. Na vier leerzame jaren behaalde ik mijn diploma en mocht ik mijzelf Pedagogisch Manager noemen.

Vraag en antwoord

Enige tijd geleden alweer verzamelde TO BE Kinderopvang op Facebook vragen van volgers. Dank je wel voor jullie vragen. In deze blog beantwoord ik er graag twee, namelijk over het vastegezichtencriterium en over basisgroeptafels op de BSO. Het vastegezichtencriterium Als er op de groep in de week drie pedagogisch medewerkers werken (dagelijks twee pedagogisch [...]

Vraag en antwoordDaisy Koekkoek2019-01-09T08:29:55+01:00

Een leidsterdag met een pikzwarte rand

Donderdag 20 september was het leidsterdag. De dag om geweldige, liefdevolle en lieve pedagogisch medewerkers in het zonnetje te zetten. Ouders kochten massaal cadeautjes en zochten bloemen uit bij de bloemist. Vrolijk gekleurde bloemen, met kaartjes erbij waarop woorden van waardering werden geschreven. Drie paar ouders uit Oss zochten niet naar gekleurde bloemen, zij zochten [...]

Een leidsterdag met een pikzwarte randDaisy Koekkoek2018-09-28T09:50:15+01:00

Personen register kinderopvang

Het is alweer iets meer dan twee maanden geleden dat het personen register kinderopvang in werking is getreden. Afgelopen maand heb ik vijf GGD rapporten gelezen van kinderopvangorganisaties waarin wordt beschreven dat er niet aan de voorwaarde word voldaan aan de wettelijk gestelde eisen ten opzichten van het inschrijven van personen in het personen register [...]

Personen register kinderopvangDaisy Koekkoek2018-05-03T09:59:53+01:00

De grootste fabeltjes in kinderopvangland!

Regelmatig kom ik bij klanten die quasi verbaasd zeggen; ‘maar dat moet toch?’ of ‘dat mag toch niet?’. Zo kom ik dan ook vaak ‘fabeltjes’ , misverstanden of overbezorgde houders en leidinggevende tegen. Zij doen iets omdat zij denken dat dit moet terwijl dat helemaal niet zo is! Hoogst tijd voor een blog over deze [...]

De grootste fabeltjes in kinderopvangland!Daisy Koekkoek2018-04-16T08:37:33+01:00

Risicovol buitenspelen verwerken in het beleid veiligheid en gezondheid

Goed nieuws met de nieuwe wetgeving is het nog ‘makkelijker’ geworden op risicovol buitenspelen op te nemen in het beleid veiligheid en gezondheid. Leren omgaan met kleine risico’s Risicovol buitenspelen heeft ontzettend veel waarde voor het kind, het ontwikkelt zich op diverse gebieden, maar daarnaast kan risicovol buitenspelen ook een hele mooie plek innemen [...]

Risicovol buitenspelen verwerken in het beleid veiligheid en gezondheidDaisy Koekkoek2018-03-14T08:41:31+01:00

Wat verandert er door de Wet IKK per 1 januari 2019?

Gelukkig is de invoering van een aantal ingrijpende wettelijke eisen in het Besluit IKK uitgesteld tot 1 januari 2019. Omdat de financiële consequenties voor kindercentra nog niet goed in kaart zijn gebracht, omdat het beter is om de sector meer tijd te geven om de bepaalde maatregelen te kunnen nemen en omdat de overheid en [...]

Wat verandert er door de Wet IKK per 1 januari 2019?Daisy Koekkoek2017-09-23T01:18:18+01:00

Welke veranderingen brengt de Wet IKK nog meer met zich mee?

In de vorige drie blogs heb je al kunnen lezen wat de Wet IKK betekent voor de definitie van verantwoorde kinderopvang, voor je pedagogisch beleidsplan en voor je beleid veiligheid en gezondheid. Uiteraard brengt de Wet IKK nog wat andere veranderingen met zich mee. In deze blog zal ik jullie informeren over de laatste onderwerpen [...]

Welke veranderingen brengt de Wet IKK nog meer met zich mee?Daisy Koekkoek2017-09-23T01:18:42+01:00

Wet IKK: wat betekent dat nu eigenlijk voor mijn beleid veiligheid en gezondheid?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat betekent de Wet IKK nu eigenlijk voor mijn beleid veiligheid en gezondheid? Een hele hoop kan ik je vertellen! Zoals ik al even aanstipte in mijn vorige blog willen ze af van de geestdodende afvinklijstjes. De lijstjes die we netjes doorlopen zonder daadwerkelijk echt [...]

Wet IKK: wat betekent dat nu eigenlijk voor mijn beleid veiligheid en gezondheid?Daisy Koekkoek2017-09-23T01:18:55+01:00

Wet IKK: wat betekent dat nu eigenlijk voor mijn pedagogisch beleidsplan?

Het is alweer tijd voor mij tweede blog over de Wet IKK. Mocht je het eerst nog niet hebben gelezen, dan raad ik je zeker aan om dit nog even hier te doen. In deze blog leg ik namelijk de basis van de Wet IKK uit, namelijk wat in de wet wordt verstaan onder verantwoorde [...]

Wet IKK: wat betekent dat nu eigenlijk voor mijn pedagogisch beleidsplan?Daisy Koekkoek2017-09-23T01:19:22+01:00

De Wet IKK, wat betekent dat nu eigenlijk?

De Wet innovatie kwaliteit kinderopvang houdt de gehele kinderopvangbranche in zijn greep. Hoe dichter wij bij 1 januari komen, hoe groter de spanning lijkt te worden. Wat gaat er nu precies veranderen? Wat moet ik veranderen? Waar moet ik rekening mee houden? IKK in de praktijk Allemaal hele redelijke vragen, want hoe zorg jij er [...]

De Wet IKK, wat betekent dat nu eigenlijk?Daisy Koekkoek2017-09-23T01:19:43+01:00