Nicole De Beer

About Nicole de Beer

Hallo, mijn naam is Nicole de Beer. Als invalkracht, manager en vanuit een eigen bedrijf heb ik mij altijd proberen in te zetten om meer creatieve activiteiten op het programma te krijgen binnen de kinderopvang. Twee jaar China heeft mij heel duidelijk gemaakt dat het beschikken over een sterk ontwikkeld creatief vermogen van groot belang is. En niet enkel in Azië, mijn huidige woonplaats, maar ook in Nederland. Nederlandse kinderen krijgen steeds meer kant en klaar activiteiten aangeboden en moeten succesvol zijn binnen de aangegeven maatschappelijke kaders. Onze benadering van kinderen belemmert het ontwikkelen van creatief vermogen. En dat is zorgelijk. Mijn blog gaat dan ook over creativiteit in de breedste zin van het woord. Creativiteit is experimenteren, fouten maken, nadenken over mogelijke processen en ruimte krijgen. Het plezier ervaren om te mogen verkennen en te ontdekken. Groet Nicole

Activiteiten, spelen met taal

Het is fascinerend om te zien hoe mensen kunnen communiceren zonder taal. Afgelopen twee jaar in China en nu in Vietnam merk ik dat het gesproken woord heel prettig is als communicatiemiddel, maar dat ook het creatieve handen en voetenwerk heel veel oplevert. Het is spelen met taal, universele taal. Zo was mijn haar toe [...]

Activiteiten, spelen met taal Nicole de Beer 2018-04-24T08:27:55+00:00

Hoe krijgen wij de beer van de kast?

Een wit spoor is zichtbaar op de stoep, alsof een kind met stoepkrijt een hele lange lijn heeft willen maken. Af en toe is er een korte onderbreking. Ik kijk vooruit om te zien wie het spoor maakt. Ik zie een man met een boodschappenkarretje. Het geluid van een krassend karretje over de stoep dringt [...]

Hoe krijgen wij de beer van de kast? Nicole de Beer 2018-03-26T19:06:02+00:00

Hoe bedenk je nieuwe activiteiten voor thema’s?

Veel kindercentra werken met thema’s of hebben jaarlijks terugkerende activiteiten waar zij aandacht aan besteden. Het geven van een leuke invulling aan activiteitenprogramma’s lijkt ieder jaar lastiger te worden. De inspiratie is op. En ieder jaar tijdens de herfst, na de 100ste paddenstoel, neem je het je weer voor. Volgend jaar ga ik eerder beginnen [...]

Hoe bedenk je nieuwe activiteiten voor thema’s? Nicole de Beer 2018-02-18T12:03:45+00:00

Sinterklaas en de val van de surprise

Sinterklaas komt er weer aan en ik zie op Facebook allerlei surprises voorbij komen. Trots schrijven de ouders hoe leuk zij samen met hun kind hebben geknutseld. Ik kijk naar het resultaat en weet met 90% zekerheid te melden dat vooral de ouder leuk bezig is geweest. Het is te netjes, te stylish en te [...]

Sinterklaas en de val van de surprise Nicole de Beer 2017-11-28T09:57:14+00:00

De vrees voor de angst om te falen

De kaartjes voor het memory spel liggen op tafel. Twee studentjes kijken naar de blanco achterkantjes. Vorige week heb ik dit spelletje geïntroduceerd. De verliezer had het toen wat zwaar. Zij moest huilen om haar aantal kaartjes. Ik begrijp best dat verliezen lastig is, wanneer je 5 bent. Ik besteedde er aandacht aan. Zij begreep [...]

De vrees voor de angst om te falen Nicole de Beer 2017-09-12T08:26:00+00:00

Creatief met taal

Afgelopen week heb ik web afgestruind. Ik doe dat eens in de zoveel tijd, wanneer ik de behoefte voel om nieuwe/andere inzichten en verbindingen te ontdekken. Deze keer had ik mijzelf gericht op Youtube. Zo belandde ik op een paar mooie korte films over creativiteit. Het inspireerde mij om weer eens naar mijn werk te [...]

Creatief met taal Nicole de Beer 2017-09-23T01:19:46+00:00

Reggio Emilia, een bewuste keuze?!

Reggio Emilia is een bekende filosofie binnen de kinderopvang. Velen kindercentra laten zich inspireren door deze benadering. Wanneer je een medewerker, maar ook managers vraagt wat Reggio Emilia betekent, hoort men de klok luiden, maar weet men niet waar de klepel hangt. Uiteraard niet altijd, maar over het algemeen genomen krijg ik vage antwoorden op [...]

Reggio Emilia, een bewuste keuze?! Nicole de Beer 2017-05-24T09:08:53+00:00

Magische magneten

Zoals je misschien al weet werk ik als Leraar Engels in China. Harstikke leuk, maar het gaat nog weleens mis in de communicatie. Zo ook afgelopen week.  Ik had een proefles met een 10 jarig meisje. Tenminste dat was mij verteld. Ik was dan ook lichtelijk verrast toen er een driejarige peuter aan vaders hand [...]

Magische magneten Nicole de Beer 2017-04-12T11:08:40+00:00

Creatief vermogen en de rol van je eigen opvoeding?

Mijn laatste blog over de kracht van het zelf mogen ontdekken was een succes. Het werd ruim 3000 keer gelezen en er kwamen veel reacties.  Dank hiervoor. Een van de opmerkingen viel op en inspireerde mij tot het schrijven van dit blog. Je hebt helemaal gelijk. Toch ben ik dit pas later makkelijker toe kunnen [...]

Creatief vermogen en de rol van je eigen opvoeding? Nicole de Beer 2017-09-23T01:25:35+00:00

De kracht van zelf mogen ontdekken

Jaren geleden werkte ik als invalkracht bij een kindercentrum. Ik was met een aantal kinderen buiten aan het spelen. Drie meisjes speelden zoet in de zandbak en ik werd overladen met zandtaartjes van chocolade. Twee jongens waren op avontuur geweest en hadden stokken gevonden. De stokken kregen steeds een andere functie. Het leken vlaggenstokken. Ineens [...]

De kracht van zelf mogen ontdekken Nicole de Beer 2017-02-10T14:51:40+00:00