Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans

About Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans

Wij, Nathalie en Sanne, (ortho)pedagogen bij Forsa inspireren je graag om je pedagogische blik te verruimen. We bloggen met herkenbare situaties en geven ideeën die direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Zodat jij vanuit jouw kracht de kinderen de ruimte geeft om te groeien tot autonome personen.We werken met kinderopvang organisaties samen zodat er een sterk opvoedklimaat ontstaat. We adviseren en inspireren managers en pedagogische medewerkers, door middel van interactieve bijeenkomsten en coaching op de werkvloer. We merken dat het vooral gaat om het creëren van een nieuwe mindset over opvoeding. De pedagogische uitdagen komen vooral om de hoek kijken bij 'lastig' gedrag, juist bij lastig gedrag is het van belang om kinderen autonomie te verlenen en verbinding aan te gaan.We gunnen alle kinderen dat ze de ruimte krijgen om te groeien tot autonome personen. We geloven dat pedagogiek niets meer of minder is dan een relatie met elkaar aangaan, om kinderen autonomie te verlenen. Wat ons betreft gaat het om samenleven en kinderen te zien als mensen, die het recht hebben om vanuit respect en gelijkwaardigheid behandeld te worden. Hiermee valt het belonen en straffen (ook negeren, geven van consequenties en apart zetten) weg.In onze blogs willen we je inspireren om je pedagogische blik te verruimen. We geven praktische en prikkelende ideeën, zodat jij dit samen met je collega’s toe kunt passen in de kinderopvang. Heb je vragen, ideeën of wil je het pedagogische klimaat binnen je organisatie versterken? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.

Hoe jouw overtuigingen de pedagogische groei bevorderen

We willen allemaal dat baby’s zich zo veilig en ontspannen mogelijk voelen, zodat ze optimaal tot ontwikkeling komen. Daarvoor is het nodig dat pm’ers, locatiemanagers en pedagogisch coaches ontspannen werken. In dit blog willen we stil staan bij welke gedachten er bij jou opkomen, als je dit zo leest en hoe jouw (onbedoelde) oordelende overtuigingen [...]

Hoe jouw overtuigingen de pedagogische groei bevorderen Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans 2018-04-20T08:50:42+00:00

Brief van locatiemanager naar baby

Lieve Keet, Ik wil je met heel mijn hart bedanken voor de brief die je mij gestuurd hebt. Je hebt me echt geraakt en je hebt me behoorlijk aan het denken (nou ja eigenlijk meer aan het voelen) gebracht. Ik wil echt alles op alles zetten om meer tijd met jou te besteden en vooral ook [...]

Brief van locatiemanager naar baby Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans 2018-04-18T17:42:42+00:00

Blog: Brief van baby naar de locatiemanager

Lieve mevrouw die door de gang rent, Ik ken je niet zo heel goed, maar ik zie je soms wel. Als ik nieuwsgierig door het raampje van de deur gluur, zie ik je voorbij lopen. Ik zou je heel graag beter willen leren kennen en ik wil je heel graag vertellen hoe ik me nog [...]

Blog: Brief van baby naar de locatiemanager Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans 2018-03-27T13:31:52+00:00

Zorgen over turbo versnelling in de babyopvang

De babyopvang is volop in beweging en de cursussen voor pedagogisch medewerkers om betere kwaliteit te bieden, schieten de pan uit. Toch maak ik me zorgen over deze turboversnelling, omdat we naar mijn idee te snel gaan en onvoldoende de tijd nemen om kwaliteit echt te borgen op de werkvloer. Iedereen die ik spreek over [...]

Zorgen over turbo versnelling in de babyopvang Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans 2017-12-27T13:16:46+00:00

Verplichte bijscholing babyopvang al afgevinkt van je to do lijst?

De verplichte bijscholing in de babyopvang staat voor de deur. Heb jij ondanks de drukte, al tijd gevonden om een geschikt bijscholingsaanbod te vinden? Nee? Lees in dit blog waarom dit helemaal niet erg is. Nog niet afgevinkt Stel je eens de volgende situatie voor; Je hebt zoals gewoonlijke een hectische dag, waarin veel op [...]

Verplichte bijscholing babyopvang al afgevinkt van je to do lijst? Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans 2017-10-28T09:56:16+00:00

Doe maar even niets in de babyopvang!

‘Op het moment dat ik het kinderdagverblijf om 8.55u in loop, zie ik een heleboel hardwerkende mensen. Een pedagogisch medewerker is druk in de weer met een aantal baby’tjes, die huilen en ze probeert tegelijkertijd ouders te woord te staan. De pedagogisch coach is letterlijk aan het snelwandelen om te zorgen dat de inval op [...]

Doe maar even niets in de babyopvang! Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans 2017-10-08T10:42:11+00:00

Ontstress de baby’s!

Uit onderzoek blijkt dat baby’s veel stress ervaren in de kinderopvang. We kunnen dit verminderen, door zelf meer te ontspannen tijdens het werk. Verminder de stress van de baby’s en begin bij jezelf. Stress bij baby’s Het fysieke stresssysteem bij jonge baby’s is nog niet af. Zij kunnen nog heel snel van slag raken en [...]

Ontstress de baby’s! Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans 2017-09-23T01:20:27+00:00

Emotionele rek- en strekoefeningen voor de baby’s en je team

We weten allemaal dat hechting voor baby’s van essentieel belang is. Wil je dat de pm’ers de basis hiervoor leggen, is het ook nodig dat jij ze als manager die liefdevolle aandacht geeft. Een aantal tips lees je in dit blog. Rek en strekoefeningen met de baby’s Voor het hechtingsproces is het belangrijk dat we [...]

Emotionele rek- en strekoefeningen voor de baby’s en je team Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans 2017-09-23T01:21:08+00:00