PEDAGOGIEK KINDEROPVANG

Op de pagina Pedagogiek kinderopvang lees je allemaal interessante blogs over onderwerpen binnen het werkveld pedagogiek kinderopvang.
We zijn altijd op zoek naar meer ervaringen en andere inzichten, dus inspireer je collega’s en meld je aan als blogger.

Confettie strooien naar jouw grootste irritatie in de vorm van collega, buurman, vriendin enz

Strooi confetti naar jouw allergrootste irritatie

Denk aan iemand die echt het bloed onder jouw nagels weghaalt. Ja? Gelukt? Bedenk nu dat jij diegene hiervoor bedankt. Ja, echt waar. En doe het ook direct goed, met confetti en al ;-). Want er valt hier ook iets te vieren! Laat ik dit even verder uitleggen. Ik ben Sanne Schaafsma en ik ben freelance trainer bij Confriends. Ik ...
KinderFocussen in de kinderopvang

KinderFocussen in de kinderopvang

De 'Eigen-Wijsheid' van een kind.  In Nederland heeft kinderopvang zich sterk pedagogisch ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Zo heeft bijvoorbeeld kinderdagverblijf Telraam de visie Kinderfocussen geïmplementeerd. Inmiddels staat deze visie als het fundament van waaruit wij de kinderen benaderen. Kinderfocussen kan je zien als filosofische benaderingswijze. Bij Kinderfocussen gaat de aandacht naar het lijfelijke gevoel ook wel de Felt Sense genoemd. In dit ...
Ademwijs in de Kinderopvang!?

Ademwijs in de Kinderopvang!?

Vaak stel ik de vraag aan deelnemers van mijn ademworkshops: wat is het meest wezenlijke wat we kunnen doen om in leven te blijven? Ik krijg dan vaak als eerste te horen dat we moeten zorgen voor genoeg voedsel en water. Niet zo’n hele gekke gedachte. En toch is het opmerkelijk dat er niet gelijk aan zuurstof wordt gedacht.  Na ...
Meer bewegen tijdens het buiten spelen

Meer bewegen tijdens het buiten spelen

Volgens een onderzoek van The Hague University zijn peuters in de kinderopvang tijdens een uur buiten spelen gemiddeld maar 12 minuten actief aan het bewegen. Afgaande op wat ik dagelijks in de praktijk zie, denk ik dat dit ook voor de kinderen op de bso geldt. Sterker, ik denk dat het aantal beweegminuten bij sommige kinderen wellicht nog lager ligt ...
Verrassen en verwonderen met een compliment op tafel

Verrassen en verwonderen met een compliment op tafel

Een complimentje aan het begin van de dag doet veel met een kind. Het is een manier om de dag positief te starten, met een goed gevoel en een fijne sfeer in de groep. Dit geeft een gevoel van veiligheid en dat is een belangrijke voorwaarde om tot spelen en leren te komen. En dat wil jij toch ook voor de ...
Mijn ervaring als pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Mijn ervaring als pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Sinds 1 januari 2019 is het vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang verplicht om binnen je organisatie een pedagogisch coach en beleidsmedewerker aan te stellen. Maar wat doet een pedagogisch coach en beleidsmedewerker? Wat zijn haar taken? En hoe ervaar ik het werk als pedagogisch coach en beleidsmedewerker? Daar vertel ik je meer over in deze blog. Hoe kunnen ...
coachen

coachen

'Coachen is een vorm van begeleiding die erop is gericht om mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.' Zo luidt de definitie van coachen. Sinds dit jaar hebben alle pedagogisch medewerkers 'recht' op coaching. Als organisatie ben je verplicht dit ...
We zijn weer begonnen!

We zijn weer begonnen!

De eerste schooldag Maandagmiddag, 15.00 u. In de groep hoor ik de schoolbel gaan. Binnen vijf minuten is het gedaan met de rust, het nieuwe schooljaar is begonnen….. Vol energie en verhalen komen de kinderen binnen. Ze willen allemaal gehoord worden en vertellen of laten zien wat ze in de vakantie allemaal beleefd hebben. Het bruist en bubbelt op de ...
Creatief met taal: effectieve taaloefeningen

Creatief met taal: effectieve taaloefeningen

In mijn laatste blog - ik zwaai de logopedie deze maand uit - geef ik je een leidraad om de taalvaardigheid van kinderen te stimuleren. Ik geef je praktische tips om direct toe te passen, individueel of in een groepje. De methode waarmee ik zelf regelmatig werk heet FIT. FIT gaat ervan uit dat kinderen spelenderwijs zinnen leren gebruiken. Ik ...
De relatie tussen PM'er en baby

De relatie tussen PM’er en baby

Ronald, een zware roker met veel overgewicht, stopte van de ene op de andere dag met roken. Zijn moeder die mij het verhaal vertelde, was zichtbaar opgelucht. Wat haar en de huisarts in 20 jaar niet was gelukt, wist een internist in het ziekenhuis met één gesprek voor elkaar te krijgen. En dat was níet omdat deze internist Ronald had ...